PDA

View Full Version : [torres] ave of 5: 22s48torres
09-03-2010, 05:43 PM
Mong các bạn nhận xét cho look ahead, finger trick, ... nhận xét hết nha.
M0BY0_AX3Fg

tazaca97
09-03-2010, 06:26 PM
bạn dùng brain cube đúng ko
toooooooooooooooooooooooooshorttttttttt

Yu-Gi-Oh
09-03-2010, 06:32 PM
finger tricks còn hơi cứng mặc dù nhanh...xoay cube hơi nhìu...look ahead khá nhưng cần luyện thêm :D

torres
09-03-2010, 06:50 PM
bạn dùng brain cube đúng ko
toooooooooooooooooooooooooshorttttttttt

hok mình mua cục đó 80k mà hok bít của hãng nào hết

Yu-Gi-Oh
09-03-2010, 06:53 PM
80k là Type D2 của YoungJun đó bạn :D

tazaca97
10-03-2010, 03:58 PM
không phải D2 vì con của toress là màu in

vipxu_a7
10-03-2010, 04:03 PM
Change Signature:)