PDA

View Full Version : mem or mod cho hỏj cájkej
12-03-2010, 04:46 PM
làm sao để thêm mem zô phần ban bè zy?:D:-/:-/

Yukito
12-03-2010, 04:48 PM
Vào ACP chỉnh đi anh,chỗ Buddy/Ignore ak[hr]
Vào UCP chỉnh đi anh,chỗ Buddy/Ignore ak