PDA

View Full Version : World Rubik's Cube Championship 2009 3x3x3 Finaldrakean
17-03-2010, 03:40 PM
Lang thang trên web thấy cái này hay hay toàn cáo hảo thủ, nhìn mấy tay này xoay chả nói lên lời bao giờ VN mới có mem vậy nhỉ :P:P:P
4W7w7rpb0mc

rjcrhonerz
17-03-2010, 04:17 PM
Đứa thứ 2 dùng cube gì mà nhìn xa y chang cube 7k

tazaca97
17-03-2010, 07:21 PM
cái này xem từ đời nào rồi mà too shortttttttttttt

Đô Đô
18-03-2010, 08:16 PM
Cái này xem lâu rùi, từ hồi mới tập chơi rubik;));));))

vipxu_a7
21-03-2010, 05:04 PM
có cái ông đeo kính sao mà giống erik lạ:-?

Yukito
21-03-2010, 08:49 PM
Erik chứ ai đâu mà lạ :|:|:| (too short)

ola_bibi
28-03-2010, 02:14 PM
Cái này lâu gog` ! Nhưng xem lại vẫn thấy thú vị ! Thank nhá ! ^^