PDA

View Full Version : 10.61avg of 5 Mats Valkdrakean
18-03-2010, 07:37 AM
đúng là tuổi trẻ tài cao
Dy8otRMqjiY&feature=related

chickenfly
18-03-2010, 07:43 AM
ghê quá :X uốc j` đc như nhok đó :))

programmer_94
18-03-2010, 10:59 AM
Chẳng nhằm nhò gì so với Felik :))

Yu-Gi-Oh
18-03-2010, 11:08 AM
à...nhóc này có clip xoay Square - 1 thắng erik nè :))

rjcrhonerz
18-03-2010, 02:13 PM
Mới đầu thấy toàn cross xanh dương, tưởng gì ngộ đc color neutral, ai ngờ lần nào cũng cross xanh dương cả
P/s: cái điện thoại ông kia dùng để quay nét quá