PDA

View Full Version : [quaden3099] - OH 33, ave of 5: 44.68squaden3099
24-03-2010, 04:34 PM
OcBDCcSI7R4
----- Rubik's JTimer Session Statistics for Wed Mar 24 11:56:47 ICT 2010 -----

Total Solves: 5
Total DNFs: 0
Average: 44.68 sec.

Fastest Time: 39.28
Slowest Time: 49.88
Standard Deviation: 05.00

Individual Times:
1) 39.28 U' D F' R' F' D' B D2 R2 L2 F2 L' U2 D2 L2 B' F2 U2 R B' D R2 D' R2 L'
2) 44.58 L' R F' B R' D F' L F D2 B F R' L2 U D' R F' L' U' B2 L2 D' L' D'
3) 49.52 R L' U R2 D2 F B D2 B D2 F L2 R D B D L D B2 U R' U2 D2 R U
4) 40.16 F2 R L2 B2 U F R D L F' L' R' B2 R U2 B2 F' L2 F' L R F' U' F R
5) 49.88 D2 R' F' L F' B' R' F' D2 R2 D' L' U' D' R' D' R2 B' U L' R F2 B L2 R

Mãi mà FT không đẹp :D. Hên là không vào mấy cái OLL chưa học ;)

Đô Đô
24-03-2010, 05:05 PM
nice lam anh, em thik OH nhưng mà lười kô tập nên toàn >1ph30 ;))