PDA

View Full Version : [Speed 3x3x3] Nguyễn Anh Luân - newhalo - Single - 14.71s with JSK Cl0nenewhalo
28-03-2010, 12:21 AM
Best single mới nhất cảu tớ!! xem chém nhẹ nha bà con!! Mới tiến bộ ah!! hihix
JSK Cl0ne
CubeTimer
FT OLL tệ quá ko như F2L, easy Cross
NpuxB_2blHw
ah wen^ giới thiệu :D người cùng tham gia trong clip với tớ là chị tớ :D người mẫu Tuyết Quân :)) => đang làm bếp phục vụ cho cuber newhalo :))

anhdahisinh
28-03-2010, 12:31 AM
Ôi cái tên. Clone tên của mình :D

newhalo
28-03-2010, 12:33 AM
Tui với ông tên cũng giống thiệt đấy nhỉ!! keke

Sky...
28-03-2010, 04:54 PM
ghê ;))

Yu-Gi-Oh
28-03-2010, 08:50 PM
mới cáu luôn ta....săn quay dc cái best cũng hay thiệt ;))

MrRubik123
28-03-2010, 08:53 PM
:X Hay. Ah` bùn là Rubik của mình không trơn do thiếu ĐK nên Thành tích cao Nhất Cũng 1'02'' là cùng.

Harry
28-03-2010, 09:02 PM
Ôi cái tên. Clone tên của mình :D


Ko hiểu sao bmẹ đặt tên xấu thế hử? ;))

newhalo
28-03-2010, 10:50 PM
ax!! êh ông kia!! tên tui giống tên ông đó lắm đấy nhé!!

_]|__Y__]|-|[__
29-03-2010, 01:54 PM
Clone ngon quá 8-> quay góc đó hơi khó nhìn bạn à ^^!