PDA

View Full Version : [Speed 3x3] rjcrhonerz - Ave of 3 - 27.79rjcrhonerz
29-03-2010, 05:55 PM
Do đã hứa là sẽ up ave nên bây giờ em up luôn, tính làm ave of 5 luôn nhưng sắp phải đi học rồi nhưng làm 3 thôi
Cross U, F2L trực giác, 2-Look OLL, 16 PLLs
Lần trc ko hỉu vì sao ít comment quá
vwlD2OuIgA0
Thằng bạn mình học còn ít công thức theo mình nhưng ngộ đc F2L 4 hướng nên sub đc 25s, hiện giờ cũng đang cố F2L 4 hướng

trung196
29-03-2010, 06:06 PM
Quả thật rất giỏi em học ct như anh em còn học 18 pll( hơn a 2 ct) nhưng xoay cũng chỉ tầm 35-40s. Bái phục:X[hr]
Nhớ thank em phát em lên revenge rubik nha ^^
;)