PDA

View Full Version : cần giúp đỡ BLD 2x2x2truanminhluong
31-03-2010, 04:47 PM
các bạn có hương dẫn BLD 2x2x2 không dzay chia sẽ cho mình với

kieuphong
31-03-2010, 05:04 PM
Muốn làm BLD 2x2 thì cứ coi góc 1 đã đúng sẵn, chỉ cần làm BLD các góc còn lại như 3x3 thôi. BLD 2x2 dùng để luyện BLD góc rất tốt.

truanminhluong
01-04-2010, 11:16 AM
Muốn làm BLD 2x2 thì cứ coi góc 1 đã đúng sẵn, chỉ cần làm BLD các góc còn lại như 3x3 thôi. BLD 2x2 dùng để luyện BLD góc rất tốt.


kieuphong cho mình hỏi thêm để làm BLD 3x3x3 làm theo trình tự nào là tốt nhất

titikid91yb
02-04-2010, 12:37 AM
kieuphong cho mình hỏi thêm để làm BLD 3x3x3 làm theo trình tự nào là tốt nhất

mỗi cuber làm theo 1 trình tự riêng nên khó có thể nói cách nào là tốt nhất được, m thì m làm theo EO->EP_>CO->CP