PDA

View Full Version : 2x2 --> 7x7 9:00.31akj4ever
01-04-2010, 07:27 PM
Khiếp wa'.
TJUQM2ecRIY&feature=player_embedded

pahnanh97
01-04-2010, 08:01 PM
Kinh thật, hơn cả Yu nữa. Mình cũng đến phục nó thật :|

haily
01-04-2010, 08:05 PM
kinh quá xá..................................

titikid91yb
01-04-2010, 08:07 PM
nhìn thành tích và ft đã ngờ ngợ, xem chanel thì đúng là Masterofthebass-Dan Cohen

tazaca97
01-04-2010, 09:13 PM
ghê quá tất quả đều toàn diện chỉ có 77 kém yu và feliks.Kết nhất đoạn nó làm OLL 666

pahnanh97
01-04-2010, 09:20 PM
Tiên sinh Dan có khác. Đến phục.;;);;)