PDA

View Full Version : [Yukito] 1s66 magic solveYukito
03-04-2010, 09:29 PM
hix...hix.....quay clip run tay....nên có 1s66 :((...ko sub 1s50 nổi :((
XGAybX65udU
sr...cái headphone nhà em hư nên ko có tiếng :D

Anhxtan
03-04-2010, 10:09 PM
Phạm quy rồi em ơi, đập stackmat mà tay vẫn còn cầm magic thế kia thì.....