PDA

View Full Version : [SPEED 3x3] single 13.44 non-luckynanotek2711
07-04-2010, 09:08 PM
srlOUmWzVhI
thứ lỗi cho em làm xong nóng wá tắt luôn cái scramble =.=

sun123
07-04-2010, 09:10 PM
tem , cool , congratulation
tuuuuuuu sot

trung196
07-04-2010, 09:12 PM
Rubik trong clip là rubik gì đó a

Yu-Gi-Oh
07-04-2010, 09:13 PM
tắt scramble mà còn sung add nhạc vào nữa mới đau =]]

nanotek2711
07-04-2010, 09:13 PM
Rubik trong clip là rubik gì đó a


C2 huyền thoại :D[hr]


tắt scramble mà còn sung add nhạc vào nữa mới đau =]]


way = webcam ko tiếng...ko có nhạc nhàm chết