PDA

View Full Version : [speed 3x3x3] tranmynhquan1991 ave of 12 : 19.05tranmynhquan1991
08-04-2010, 02:07 AM
Thấy haily với titikid làm ave 12 , mình cũng đú làm theo , nhưng trình độ vẫn còn kém tắm lắm :| . co 1 quả bị DNF vì nhầm PLL :|

4NerX_-K4SU


Statistics for 04-08-2010 00:25:03

Cubes Solved: 12/13
Number of Pops: 0
Average: 19.05
Standard Deviation: 1.23
Best Time: 16.09
Worst Time: 20.88
Individual Times:

1. 17.36 F R' D2 U L2 U F2 R U B2 R2 D2 U2 R' B2 R' F2 U2 F' B' R B2 D2 L' F
2. 19.58 B L B' F2 L2 R' F L R B' F L2 B F' U2 L' R2 U2 F' F' R2 B' R U F
3. 20.28 L2 R2 B2 F2 U' B F2 D' U2 F' D' F L' R' D' U' L R' U F' U2 B F2 D U'
4. 19.59 D' F2 D2 U2 B F L' R U2 B' L D' U B F' D2 R2 B2 R' B' R B2 R U L
5. 19.98 B' F2 L2 D' L R B F2 D' U' B2 F2 U2 F' U' B' F D B F2 R' D L R F'
6. 18.92 L F2 F D2 U' F L2 U' F U' B R2 D' F R D' B F D2 U L2 D' L' R2 F
7. DNF F' D2 R F D2 B' D' R2 D' L R' D' U2 R2 D2 U2 R' F2 L2 R2 B' U2 F2 F D2
8. 18.89 B' F L' R2 F' L' B2 D' R2 B' F D2 B2 D2 U' F D' U2 L' F' D L' R2 D' U'
9. 20.88 B2 L R B2 L D2 B F' L R' D' U2 B2 D U' B' F' D' U2 L U2 L' R' B F
10. 17.42 F L2 R' B' F' D'U2 F D' R2 D' L2 R B' D F L2 R B' U LA R2 B' F2 D2
11. 19.14 F D' L2 F R B F' U2 L2 D2 U' B2 F' L R' F L2 U' B F L2 R U2 L' B2
12. 19.86 R2 D2 U2 F2 D2 L' R' B' U2 F2 R D2 L' F2 L2 R F2 R D' U' F' L D L' R
13. 16.69 R D U'L R' D2 F' D F2 U L2 R2 F R F D2 U2 B D' U2 B L U F2 U'

ryonsky9x
08-04-2010, 08:46 AM
Mấy phát anh Quân bấm chậm quá. Không nhớ lần trước em bảo là cứ ném của cube vào phím cách à :)). Anh hay quay M ghê ;))

P/s hôm qua MU thua tiếc ghê :( :( :(

programmer_94
08-04-2010, 08:59 AM
look ổn nhưng FT chậm quá anh ơi, ráng tăng tốc lên tí nữa

tranmynhquan1991
08-04-2010, 12:07 PM
look ổn nhưng FT chậm quá anh ơi, ráng tăng tốc lên tí nữa


anh có thể tăng tốc đc hơn , độ này hay đc nhiều 17 18 hơn cơ , nhưng căn bản là quay video run , nên giảm tốc lại nhìn cho dễ :| . 1 số PLL của anh còn hơi kẹt