PDA

View Full Version : [F2L 3x3]10.30 average of 12titikid91yb
11-04-2010, 05:31 PM
clip cuối cùng mình làm trước khi luyện LL, enjoy!

RodxIs8CTfA

Statistics for 04-11-2010 17:55:18

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 10.30
Standard Deviation: 1.87
Best Time: 8.23
Worst Time: 14.05
Individual Times:
1. 8.80 L R2 F L2 U' L' R2 B2 F2 R2 U B' U2 B2 F' D' U2 L2 B' F L R D2 U' B
2. 8.27 U' F2 L2 D' L D R2 B2 L' D' U' B2 U B2 F' R2 D B' F2 U L' B' L2 R2 F2
3. 13.27 D B D2 U2 F L2 B U2 L2 R B' F' L R D U2 R2 B' F' D U2 B2 L2 R' D'
4. 11.67 B R2 B' L2 B R2 F2 D R' D R B L' D U2 B2 F' D L' D U' F2 U2 R U'
5. 10.73 B2 F2 R D R2 B' F D' U' F2 D' U L2 F2 L' R' F2 U2 B' L2 B D L B2 D'
6. 10.31 L2 R U R D U L' U' L' B F2 R2 B F' D' U2 R' D2 L D U2 R2 D2 U2 F
7. 8.55 D2 U L B' F D F R' B2 F D2 F2 U L R D F2 D U R' F' D' U2 F2 D'
8. 8.23 B2 D2 F D' U B2 F' L' R B F2 L2 F' L' R2 F R2 F2 U2 R' D U' B2 F D
9. 11.31 L F L' F2 L2 R B F' D' U2 F2 D2 U2 L' B L' R D2 U2 F' D U2 B' F' R2
10. 14.05 L2 R D2 R' D R' F D' U' R2 B2 R' U F2 D' B2 F2 U B' F' L' B2 F' D2 F'
11. 9.16 D2 U2 B F2 U2 B F U' L2 D' L D2 U L R B F' D U2 L R B' D R D
12. 9.28 L' R' D' U2 F' D' B' F R2 U' F' R' D2 L' U2 F' R' D R D U R' D2 U' L'

ryonsky9x
11-04-2010, 06:19 PM
anh siêu thật, cả f2l cả cross nữa @-) :)

rubikfan1996
11-04-2010, 08:05 PM
Vừa off về phát chiều làm uôn hả anh :D Thấy vẫn mặc áo rubikvn kìa :D
Nhanh quá, mình phải kém ảnh 3-4s gì nữa mới đc..... :(
Học LL là sao ạ? Lars Petrus?

Kurei96
11-04-2010, 08:12 PM
Cross + F2l của em dao động từ 10~14s, Oll có nhiều khi phải 2 lần + gặp th khó cũng lên 5s. Pll khó cũng 5s. Còn nếu dễ thì 2-3s thôi => mình phải luyện thêm OLL + PLL nhiều hơn là luyện F2l

Devilbringger
11-04-2010, 10:33 PM
chắc nữa phải sắm cái webcam gắn với mắt kính trực diện như thằng Syuhei wa'