PDA

View Full Version : [SPEED 3x3] one handed avg of 5 : 34.26nanotek2711
14-04-2010, 04:59 PM
38.22 35.81 29.93 30.49 36.84
g3TMOwEMBm0
ban đầu khởi động nên ko đc. nhanh lắm

Storm95
14-04-2010, 08:13 PM
cái bài anh đăng làm nhạc nền là bài gì vậy

Yu-Gi-Oh
14-04-2010, 08:25 PM
xoay tốt + nhạc nền hay nhưng...camera giựt quá :|

nanotek2711
14-04-2010, 08:25 PM
cái bài anh đăng làm nhạc nền là bài gì vậy


Grand Cathedral- bài nhạc nền vòng cuối game serious sam the second encounter.[hr]


xoay tốt + nhạc nền hay nhưng...camera giựt quá :|


webcam mờ...thông cảm em nhà nghèo

duongkimngoc
14-04-2010, 10:04 PM
Anh dùng F1 hay cube gì ấy ah ?

nanotek2711
14-04-2010, 10:15 PM
Anh dùng F1 hay cube gì ấy ah ?


F2 đấy, F1 lạc hậu ròi