PDA

View Full Version : Solve 4x4x4 bằng ... đũa !!!akj4ever
17-04-2010, 08:12 PM
JoZnyhAZez4&feature=player_embedded#!

Hiz. Hết biết với ông này lun.

programmer_94
17-04-2010, 08:14 PM
ăn cắp ý tưởng của 1 thằng đã từng solve con 3x3 = đũa

bumbboy
17-04-2010, 08:29 PM
ông này gắp thức ăn thì ..............