PDA

View Full Version : Yumu Tabuchi Average of 5 10.47 seconds NR +Rubik's Cube 3x3 avg of 5: 10.83 secondsdrakean
30-05-2010, 08:29 AM
tay này tâm lí thi đấu rõ vững mặt cứ lì ra #:-S thảo nào mà các giải đấu gần đây tay này toàn ave 10.xx s :|
BwtUgniqlCE&feature=related
WYL2Gmpn0sA&feature=related
edit thêm cái OH
E2YlbF-o7Uc&feature=related