PDA

View Full Version : [Tổng hợp các kỉ lục WCA] 4x4 single WR 25.34; 2x2 Avg WR 2.02sTrang : [1] 2

Anhxtan
30-05-2010, 10:54 AM
Rubik's Cube (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=333)


Single
5.55
Mats Valk (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2007VALK01)
Netherlands
Zonhoven Open 2013 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=ZonhovenOpen2013)Average
6.54
Feliks Zemdegs (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009ZEMD01)
Australia
Melbourne Cube Day 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=MelbourneCubeDay2013)
6.91 6.41 6.25 7.30 6.31


Single http://www.youtube.com/watch?v=WCrTrtxAUbA
Avg http://www.youtube.com/watch?v=m-M1vmnm_kQ


4x4 Cube (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=444)


Single
25.34
Feliks Zemdegs (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009ZEMD01)
Australia
Shepparton Winter 2013 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=SheppartonWinter2013)Average
29.17
Sebastian Weyer (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010WEYE02)
Germany
Frankfurt Cube Days 2012 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=FrankfurtOpen2012)
27.66 29.13 38.96 29.09 29.30


Single http://www.youtube.com/watch?v=z6kO5iCKlnI
Avg (chưa có)


5x5 Cube (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=555)


Single
50.50
Feliks Zemdegs (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009ZEMD01)
Australia
Australian Nationals 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=AustralianNationals2013)Average
55.33
Feliks Zemdegs (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009ZEMD01)
Australia
Melbourne Cube (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=MelbourneCubeDay2012)2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=MelbourneCubeDay2013)
55.63 53.55 1:09.15 51.69 56.80


Single http://www.youtube.com/watch?v=PHqaW1Y_jqM
Avg ( (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iffN3NaQIfQ)chưa có)


2x2 Cube (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=222)


Single
0.69
Christian Kaserer (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009KASE02)
Italy
Trentin Open 2011 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=TrentinOpen2011)Average
1.71
Christopher Olson (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009OLSO01)
USA
Cubetcha 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=Cubetcha2013)
4.31 1.71 1.68 1.75 1.47


http://www.youtube.com/watch?v=2227ulrNcew&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nRXsYZ4qP7k&feature=c4-overview&list=UUgeAeUW_cb_avda0sBMUTmQ


Rubik's Cube: Blindfolded (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=333bf)


Single
23.80
Marcin Zalewski (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011ZALE02)
Poland
Polish Nationals 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=PolishNationals2013)


Rubik's Cube: One-handed (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=333oh)


Single
9.05
Feliks Zemdegs (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009ZEMD01)
Australia
Melbourne Cube Day 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=MelbourneCubeDay2013)Average
12.67
Michał Pleskowicz (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009PLES01)
Poland
Cubing Spring Grudziadz 2012 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=CubingSpringGrudziadz2012)
12.15 14.53 13.27 12.58 10.77


Single (chưa có)
Avg http://www.youtube.com/watch?v=9bx1sZ4SWRU


Rubik's Cube: Fewest moves (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=333fm)


Single
20
Tomoaki Okayama (岡山友昭) (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009OKAY01)
Japan
Czech Open 2012 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=CzechOpen2012)


Rubik's Cube: With feet (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=333ft)


Single
27.93
Fakhri Raihaan (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010RAIH01)
Indonesia
Celebes 2012 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=Celebes2012)Average
32.41
Yuhei Takagi (高木佑平) (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008TAKA01)
Japan
Tachikawa 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=TachikawaFest2013)
35.63 32.05 29.56


Single http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u9Fzttm70rI
Avg http://www.youtube.com/watch?v=vznZOnVzv-4


Megaminx (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=minx)


Single
42.28
Simon Westlund (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008WEST02)
Sweden
Danish Open 2011 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=DanishOpen2011)Average
47.82
Bálint Bodor (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008BODO01)
Hungary
Hungarian Open 2012 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=HungarianOpen2012)
51.90 49.55 47.50 45.88 46.40


Single http://www.youtube.com/watch?v=PcYCiFJp6KA
Avg (chưa có)


Pyraminx (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=pyram)


Single
1.36
Oscar Roth Andersen (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008ANDE02)
Denmark
Danish Special 2013 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=DanishSpecial2013)Average
2.96
Oscar Roth Andersen (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008ANDE02)
Denmark
Danish Special 2013 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=DanishSpecial2013)
3.38 1.36 3.00 2.86 3.02


Single (chưa có)
Avg (chưa có)


Square-1 (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=sq1)


Single
7.41
Andrea Santambrogio (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008SANT01)
Italy
Legnano Open 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=LegnanoOpen2013)Average
11.31
Bingliang Li (李炳良) (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008LIBI01)
China
Guiyang Open 2012 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=GuiyangOpen2012)
11.24 10.43 10.87 11.82 13.62


Single http://www.youtube.com/watch?v=1spwcoHpLew
Avg http://www.tudou.com/programs/view/sYC3cwI69rA/v.swf
http://www.tudou.com/programs/view/rO0IhKJsnp0/v.swf
http://www.tudou.com/programs/view/Y2uZq-SkKbE/v.swf


Rubik's Clock (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=clock)


Single
5.27
Sam Zhixiao Wang (王志骁) (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009WANG19)
China
Shanghai Winter 2011 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=ShanghaiWinter2011)Average
6.79
Evan Liu (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009LIUE01)
USA
World Championship 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=WC2013)
5.45 7.02 6.99 6.35 DNF

6x6 Cube (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=666)


Single
1:40.86
Kevin Hays (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009HAYS01)
USA
Vancouver Summer 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=VancouverOpenSummer2013)Average
1:51.30
Kevin Hays (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009HAYS01)
USA
Vancouver Summer 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=VancouverOpenSummer2013)
1:40.86 2:01.94 1:51.11


Single (chưa có)
Avg http://www.youtube.com/watch?v=aIUiB2GP2Ng


7x7 Cube (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=777)


Single
2:40.11
Bence Barát (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008BARA01)
Hungary
Austrian Big Cube Open 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=AustrianBigCube2013)Average
2:52.09
Feliks Zemdegs (https://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2009ZEMD01)
Australia
Australian Nationals 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=AustralianNationals2013)
2:54.27 2:42.44 2:59.55

4x4 Cube: Blindfolded (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=444bf)


Single
2: 30.62
Marcell Endrey (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2007ENDR01)
Hungary
Slovenian Open 2013 (http://worldcubeassociation.org/results/c.php?i=SlovenianOpen2013)


5x5 Cube: Blindfolded (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=555bf)


Single
6:06.41
Marcell Endrey (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2007ENDR01)
Hungary
World Championship 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=WC2013)


Rubik's Cube: Multiple Blindfolded (http://worldcubeassociation.org/results/e.php?i=333mbf)


Single
41/41 54:14
Marcin Kowalczyk (http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011KOWA01)
Poland
SLS Swierklany 2013 (https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?i=SLSSwierklany2013)

Yu-Gi-Oh
30-05-2010, 11:02 AM
thanks anh Tân lại phát về bài tổng hợp...mặc dù mình vẫn chưa lấy lại dc hết dữ liệu :(

Anhxtan
02-07-2010, 05:25 PM
Update 2 kỉ lục của Yu Sajima - Rubik's clock

yolkstar
03-07-2010, 11:16 AM
cục megaminx của Bálint Bodor 100% mf8

Anhxtan
11-07-2010, 06:09 PM
Updated kỉ lục của Feliks 8.52, rồi đây em ấy sẽ vẫn tiến xa, Cuber VN cố lên :))

yellowcat1907
11-07-2010, 07:15 PM
thanks bạn. hay, nể nhất anh chàng xoay bằng chân, hi:D

jackblk
11-07-2010, 11:43 PM
Sớm sẽ có người VN vinh dự có clip kỷ lục WCA thôi \m/

haily
12-07-2010, 09:54 AM
Sớm sẽ có người VN vinh dự có clip kỷ lục WCA thôi \m/


cỡ 2 năm nữa=))=))=))=))=))=))=))=))

Anhxtan
12-07-2010, 09:26 PM
Theo thông tin mới nhận thì Feliks đã phá luôn kỉ lục single 4x4 của Dan cohen tai New Zealand 2010, hiện trên youtube chưa có video nhưng WCA đã cập nhật kết quả, ai tìm thấy Video thì post lên nhé

vuaquyen92
12-07-2010, 09:53 PM
Để em bổ sung hộ anh anhxtan kỉ lục của Dan Cohen bị Feliks phá với thành tích 35.55 nhưng ko lâu sau đó tại giải Guangzhou Open thì kỉ lục của Feliks lại bị phá bởi Haixu Zhang với thành tích 35.40 hơn 15 tích tắc :D

Anhxtan
24-07-2010, 10:02 PM
Updated kỉ lục 5x5x5 single 1:06.93 của Syuhei Omura

titikid91yb
24-07-2010, 10:46 PM
có kỉ lục BLD 55 mới của Chester Lian 14:42.00 (single). 1 cuber Malaysia đó =.=
mới có kỉ lục 7x7 single và avg mới nhé: Bence Barát 7x7 Cube 3:37.38 (single) 3:43.06 (average),
István Kocza sánh ngang vs jimmi coll 3x3 fewest moves 22 (single).

Anhxtan
09-08-2010, 08:52 AM
Chúc mừng Dan Cohen đã lấy lại vị trí số 1 của mình ở single 5x5x5 >:D<
Single Master Magic cũng đã bị phá bởi nhà vô địch Magic - Yuxuan wang
Rowe Hessler đạt được kỉ lục single 2x2, sánh ngang với Erik

thanhtruc96
13-08-2010, 10:25 AM
đây là clip 35.55s của feliks tại New Zealand Championships 2010
http://WWW.youtube.com/watch?v=LF2rFwBX_rk

rubikfan1996
15-08-2010, 08:13 PM
Và ngày hôm nay, kỉ lục OH của thế giới đã bị phá bởi Piti Pichedpan gốc Thái, tại Hanoi Open 2010 với thành thích 11.69s, chênh 0.28s so với kỉ lục cũ:))

haily
15-08-2010, 08:15 PM
Và ngày hôm nay, kỉ lục OH của thế giới đã bị phá bởi Piti Pichedpan gốc Thái, tại Hanoi Open 2010 với thành thích 11.69s, chênh 0.28s so với kỉ lục cũ:))


CÓ CLIP KO ANH

tranmynhquan1991
15-08-2010, 08:20 PM
http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8231 (\http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8231)

đã lập topic về kỉ lục mới của Piti nha

Anhxtan
15-08-2010, 08:56 PM
Đã up clip của Piti rồi đó, Quân ông sửa lại tên người ta liền đi, Clip kéo dài ra 1 chút để người ta thấy luôn con số 11.69 được không ?

Anhxtan
24-08-2010, 12:57 PM
Update kỉ lục của Yohei Oka Pyraminx 3.71 average

Anhxtan
31-08-2010, 10:05 PM
Kỉ lục về square-1 sau đây khá ấn tượng, Piotr Padlewski đã 2 lần liên tiếp phá kỉ lục single,
lần thứ nhất là 10.16 (2nd solve), phá kỉ lục 10.90 của Andrew Nelson
ngay sau đó (3rd solve) anh đã phá luôn kỉ lục mình vừa mới lập với 9.93
Ôm 1 giỏ trứng vàng" như vậy, ave of 5 là 13s39 - chính thức phá luôn kỉ lục Châu Âu ~ haizzzz

Với việc phá 3 kỉ lục trong 5 lần solve, liệu WCA có công nhận đây là 1 kỉ lục mới ? Tức là 4 kỉ lục (^o^")

http://WWW.youtube.com/watch?v=J60XBPlgLIw&feature=player_embedded

Đã up luôn kỉ lục BLD 5x5x5 của Ville seppanel

Cảm ơn Titikid và Rubik_NMN đã sưu tầm tin tức nóng hổi này, hôm nay quả là 1 ngày nhiều bất ngờ

[hr]
Update 3 kỉ lục của Feliks

sieumeo
12-09-2010, 03:23 PM
Average 14.76 - Feliks Zemdegs
14.52 15.75 15.31 15.02 14.75
lần thứ 3 la 14.31 anh sửa lại giùm.

hcuber
12-09-2010, 04:08 PM
quái vật nó học hết 90 th đưa về hlp và toàn bộ chỗ còn lại . tên này thật là kinh

nguyenhuuphucSD
12-09-2010, 04:24 PM
thanks anh nhiều, ko phải search để coi nữa rồi

whoclasstr
14-09-2010, 05:15 PM
em coi cái FMC thì không hiễu gì hết
http://archive.garron.us/solves/2009/coll_22_moves.htm
cuối cùng đâu có ra được 6 mặt

hcuber
14-09-2010, 05:20 PM
em coi cái FMC thì không hiễu gì hết
http://archive.garron.us/solves/2009/coll_22_moves.htm
cuối cùng đâu có ra được 6 mặt


ra mà cái clip nó xoay y như công thức giải của nó mà

Anhxtan
20-09-2010, 09:19 PM
Update 2 kỉ lục 7x7 của Michal Halczuk , thank empty1234 up clip

Anhxtan
27-09-2010, 06:44 PM
Update kỉ lục single rubik's clock của Sebastian Pino Castillo 5.05
và Average 2:28.92 - 6x6 của Michal Halczuk

yolkstar
27-09-2010, 08:02 PM
cục megmainx của Bálint Bodor chắc chắn 100% không phải là của mefferts bới vì tiled của mf8 to hơn cả các cạnh của mefferts :D :D :D

Baoquoc007
02-10-2010, 07:01 PM
Megaminx single WR 47.53 - Bodor Bálint


http://WWW.youtube.com/watch?v=gF039aPSTF0&feature=player_embedded

Anhxtan
02-10-2010, 07:35 PM
OMG, cập nhật nhanh thật, WCA còn chưa có

OLL và PLL của megaminx có đến mấy trăm CT, nó thật sự học hết àh =.=

vam_nnt
02-10-2010, 07:39 PM
OMG, cập nhật nhanh thật, WCA còn chưa có

OLL và PLL của megaminx có đến mấy trăm CT, nó thật sự học hết àh =.=


dáng ngập ngừng PLL k sai vào đâu anh ak;)

Anhxtan
04-10-2010, 07:57 PM
European Championship 2010 là 1 giải đấu khá thành công với 3 kỉ lục thế giới, 4 kỉ lục châu Âu và hàng chục kỉ lục quốc gia khác.
Ngoài 2 phát ave+single Megaminx ta đã biết, Single Pyraminx cũng bị phá luôn sau 950 ngày bởi Brúnó Bereczki với 2.65.
Vậy là single 7.08 của Erik đã danh chính ngôn thuận trở thành kỉ lục trụ lâu nhất WCA với 815 ngày.

Được tổ chức tai Budapest trong 3 ngay 1-3/10 với sự quy tụ của các thí sinh đến từ 28 quốc gia trên thế giới. Có sự góp mặt của Ernõ Rubik, với tư cách là người trao giải.

http://WWW.youtube.com/watch?v=xHhwmNguQWY
Bản tin của CCTV News

Một số hình ảnh

http://lh4.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEYlcxa8I/AAAAAAAABiY/LKTA499m2L8/s720/CIMG7710.JPG
http://lh4.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEZXUC1-I/AAAAAAAABic/0QXXayBezzU/s720/CIMG7711.JPG
http://lh6.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEaVvIZ5I/AAAAAAAABig/_nfBekb6o-U/s720/CIMG7712.JPG

http://lh5.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEbqwa2SI/AAAAAAAABio/4bI5OZ5wa7c/s720/CIMG7714.JPG
http://lh5.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEMkCWvJI/AAAAAAAABhg/Inp8MceY_fc/s720/CIMG7692.JPG
http://lh6.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjENdkQ58I/AAAAAAAABhk/8hqg3-TGTAg/s720/CIMG7693.JPG
Nhận ra ai rồi chứ ;))
http://lh6.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjFUFEVIKI/AAAAAAAABnc/0ZoUiLCmVf4/s720/CIMG7817.JPG
Với phong cách thời trang này thể thể nhằm lẫn với ai được

Ở đây có 1 đoạn phỏng vấn Erik và 1 cú solve bằng chân của y (http://static.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2010/10/3/wereldkampioenschapkubuspuzzelen.html)

http://lh3.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjESsYYtxI/AAAAAAAABiA/dP_H3PCS4Ho/s720/CIMG7703.JPG
Giải 9x9
http://lh3.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEVDguUAI/AAAAAAAABiI/nJtXWkJiR2k/s720/CIMG7705.JPG
Gần hoàn thành rồi mà còn thế này thì **** lắm àh !!! :-S

http://lh4.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjFwCcr01I/AAAAAAAABpY/kouHp0E97JQ/s720/CIMG7869.JPG
Tấm che mắt khá cool
http://lh6.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjFxdP4RII/AAAAAAAABpc/4Y1SKhTac5U/s720/CIMG7870.JPG
1 kiểu khác

1 nhóm khác đang tụ tập tạo tranh Rubik, công nhận là tụi này siêng thật
http://lh3.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjE3d3BFUI/AAAAAAAABk8/kWiBMVvalFQ/s720/CIMG7764.JPG
http://lh4.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjE43aQxhI/AAAAAAAABlA/xeaox9-5Eno/s720/CIMG7765.JPG
http://lh3.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjEXfRRWTI/AAAAAAAABiM/XzLEhbjlfe0/s720/CIMG7707.JPG
http://lh5.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjFn8k93_I/AAAAAAAABo0/26TIGkck1cQ/s720/CIMG7853.JPG
http://lh4.ggpht.com/_4S7o8dskMhU/TKjGAP8PrMI/AAAAAAAABqQ/ZrPGEPHJ6PI/s720/CIMG7905.JPG

haily
04-10-2010, 08:35 PM
anh làm em tưởng KL của erik bị phá:(

=))

trung_italy
04-10-2010, 08:44 PM
tiêu đề thiếu chữ r a nhé ;))

Anhxtan
04-10-2010, 08:50 PM
Sửa lại rồi đó, còn dễ gây hiểu nhầm hơn nữa =))

vuaquyen92
04-10-2010, 09:11 PM
Ủa em tưởng pyra 950 ngày mới bị phá còn 3x3 single mới có hơn 800 ngày tuy chưa bị phá nhưng nhỡ mấy hôm nữa bị phá thì sao gọi là trụ lâu nhất :-/

Anhxtan
04-10-2010, 09:23 PM
Ủa em tưởng pyra 950 ngày mới bị phá còn 3x3 single mới có hơn 800 ngày tuy chưa bị phá nhưng nhỡ mấy hôm nữa bị phá thì sao gọi là trụ lâu nhất :-/


WCA nó chỉ tính những kỉ lục nào "standing" thôi em, hễ bị phá là văng bảng.

kprsr
05-10-2010, 10:34 AM
Tội nghiệp cái anh....
Giải sắp xong con 9x9 rồi mà........=))

viet_brother
05-10-2010, 10:41 AM
tại sao kỉ lục 4x4x4 toàn đc lập với mini QJ nhỉ :-ss

kprsr
05-10-2010, 10:48 AM
tại sao kỉ lục 4x4x4 toàn đc lập với mini QJ nhỉ :-ss


Chắc là các pro ko cần cắt góc cho 44 nữa,mà speed thì QJ là nhất bảng:d

vuaquyen92
05-10-2010, 10:50 AM
tại sao kỉ lục 4x4x4 toàn đc lập với mini QJ nhỉ :-ss


là do lúc đó chỉ có mini QJ là nhất với lại mấy thằng pro chưa sắm maru :-?

viet_brother
05-10-2010, 11:39 AM
tại sao kỉ lục 4x4x4 toàn đc lập với mini QJ nhỉ :-ss


là do lúc đó chỉ có mini QJ là nhất với lại mấy thằng pro chưa sắm maru :-?


liệu khi sắm maru rồi thì WR của 4x4x4 sẽ ra sao nhỉ $-)

Anhxtan
10-10-2010, 10:33 PM
Thiệt tình chú Trung làm ăn lề mề quá đi, anh về nhà trễ còn thấy Youtube có từ cách đây hơn 86400s http://vnsharing.net/forum/images/smilies2/059.gif

Quả là 1 mùa giải thành công với Feliks, Asian Championship có 20 giải mà hắn ẵm hết 11 giải của người ta rồi, chưa kể phá 2 WR =.=

Vậy là tổng cộng hiện giờ Feliks đã nắm hết 6 WR của WCA http://vnsharing.net/forum/images/img/smile/hoho.gif

Single 34.41 - Feliks Zemdegs - Australia Asian Championship 2010

http://WWW.youtube.com/watch?v=5m95UJk8-h0

Rubik_NMN
10-10-2010, 11:02 PM
Erik có cái mũ đẹp wá:))
Mà hội xếp hình cũng ảo:O

vuaquyen92
11-10-2010, 07:47 AM
Đọc trên speedsolving mới thấy chú feliks này vẫn xài mini QJ để lập WR quá là khủng khiếp:O:O

MenImEl
11-10-2010, 08:35 AM
trên WCA ngập tên Feliks bao gồm: 3x3 ave, 4x4 single, 5x5 hốt hết, 2x2 ave & OH ave, chừng nào nhóc khủng này mới dừng lại đây :-s

haily
11-10-2010, 08:46 PM
2x2 avg nữa anh ơi

http://WWW.youtube.com/watch?v=piDjIwhNTPU&feature=player_embedded

Anhxtan
11-10-2010, 09:56 PM
Ok , clip này mới có, để update thêm O:-)
Ai tìm được clip 40.86 ave 44 của aixu Zhang thi` up lên nha

remmy
11-10-2010, 10:35 PM
2x2 avg nữa anh ơi

http://WWW.youtube.com/watch?v=piDjIwhNTPU&feature=player_embedded


Feliks dùng rubik gì thế nhỉ cục 3x3x3 ý ạ

hcuber
17-10-2010, 04:24 PM
2x2 avg nữa anh ơi

http://WWW.youtube.com/watch?v=piDjIwhNTPU&feature=player_embedded


Feliks dùng rubik gì thế nhỉ cục 3x3x3 ý ạ


Haiyan's memory bé hơn A5 1 tí

Anhxtan
14-11-2010, 06:33 PM
Đã cập nhất các kỉ lục mới nhất của Feliks bao gồm:
Single + ave 33
Ave 22
Sngle + ave 44

Anhxtan
04-12-2010, 09:08 AM
Vậy là người giữ kỉ lục nhiều nhất WCA trong cùng 1 nội dung (0.72 lập lại 4 lần ^^) đã quyết định tiến xuống 10 mlili giây nữa, đồng thời lập thêm 1 cái ave 0.80
Yuxuan wang có lẽ là kỉ lục gia ém hàng kín nhất, vì có rất ít clip trên youtube, đa số là clip pratice tại nhà.

hcuber
04-12-2010, 11:57 AM
Vậy là người giữ kỉ lục nhiều nhất WCA trong cùng 1 nội dung (0.72 lập lại 4 lần ^^) đã quyết định tiến xuống 10 mlili giây nữa, đồng thời lập thêm 1 cái ave 0.80
Yuxuan wang có lẽ là kỉ lục gia ém hàng kín nhất, vì có rất ít clip trên youtube, đa số là clip pratice tại nhà.


ôi thần tượng magic của ta lại có thành tích mới . . em mới tìm được 1 clip của hắn tại nhà. quá khủng.\m/\m/

dung271994
04-12-2010, 01:22 PM
chỉ cần nghiên cứu đc cách solve speed .... và mua đc 1 con rubik's magic là có đuổi kịp wang trong 1 năm oh yeah ( tính trước :D )

hcuber
04-12-2010, 01:28 PM
chỉ cần nghiên cứu đc cách solve speed .... và mua đc 1 con rubik's magic là có đuổi kịp wang trong 1 năm oh yeah ( tính trước :D )


thế thà mày mua cho anh con rubik trước rồi hãy mua con kia sau có phải tốt ko . bây giờ anh sài lại con của rubik này sub 1s10 rồi :))

dung271994
04-12-2010, 01:47 PM
@@ .... ầy dà có đối thủ rồi ..... em thi xong luyện tiếp ... hẹn đầu năm sau thi đấu vs anh hehe .... k biết a Quân còn rubik's magic k @@

hcuber
04-12-2010, 02:03 PM
hồi trước có tên cuber3a vf tài đức xoay cũng ác phết . hôm WCA phải vận hết nội công mới được.

hcuber
12-12-2010, 10:44 AM
hình như bên sp eed solving báo thì kỉ lục của haiyan đã bị phá ( 30s 90) nhanh hơn haiyan 0.04 s .[hr]
hình như bên sp eed solving báo thì kỉ lục của haiyan đã bị phá ( 30s 90) nhanh hơn haiyan 0.04 s .
http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?26061-NEW-WR-BLD-3X3-30.90&p=498994#post498994

Anhxtan
15-12-2010, 12:00 PM
Update kỉ lục của Alejandro Orozco Casillas, bye bye 2yan :-S

vannhihaha
30-12-2010, 08:43 PM
biết chừng nào mình xiếp được như thế nhỉ

hcuber
30-12-2010, 09:10 PM
biết chừng nào mình xiếp được như thế nhỉ


đợi kiếp sau vậy>:). :))

Jerry ViKing
30-12-2010, 09:49 PM
Megamix trên video WR là loại gì nhỉ :-?

Rubik_NMN
31-12-2010, 04:06 PM
Bây giờ em mới để ý trong video 3x3 Multiple Blindfolded, giám khảo chính là ông Anders;))
http://WWW.youtube.com/watch?v=cMwzGT3k_wc&feature=player_embedded

kidrock2007
31-12-2010, 05:21 PM
anh Tân có kiếm được solution của István Kocza ,WR FMC

Anhxtan
31-12-2010, 05:48 PM
anh Tân có kiếm được solution của István Kocza ,WR FMC


Không có em , mấy Clip bình thường về István Kocza trên youtube còn hiếm hoi chứ kể gì đến WR FMC:-S

Anhxtan
29-01-2011, 03:07 PM
Không mấy ngạc nhiên khi kỉ lục của Feliks lại bị phá quá nhanh bới .........chính Feliks

http://WWW.youtube.com/watch?v=Vn_-253xO4s&feature=player_embedded

Up thêm kỉ lục mới về Single Megaminx 46.81 của Simon Westlund
http://WWW.youtube.com/watch?v=F_7YYmlnKrM

vuaquyen92
30-01-2011, 10:08 PM
Cập nhật bên topic Melbourn Open bên speedsolving mấy WR của chú feliks
3x3 single - 6.65
3x3 avg - 7.87
5x5 single 1:01.59
5x5 avg - 1:07.01
6x6 single - 2:05.88
6x6 avg - 2:15.64
4x4 blindfolded - 3:37.80

Anhxtan
31-01-2011, 07:55 AM
Vậy là tổng số thành tích của Feliks đã được nâng lên 11/33 kỉ lục, quả là 1 con số ấn tượng để khởi đầu năm 2011
5 clip lần cho Ave 3x3 7.87 xem tại đây
http://bbs.mf8.com.cn/viewthread.php?tid=70228
Đã cập nhật single 6x6, thanx Gunnhox

Hiện còn thiếu
5x5 single 1:01.59
5x5 avg - 1:07.01
6x6 avg - 2:15.64
4x4 blindfolded - 3:37.80
là chưa có clip nhưng với Feliks thì clip chỉ là vấn đề thời gian thôi, mọi người canh chực trên youtube và Youku thường xuyên nhé

cupid
31-01-2011, 07:40 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=B3hlg6GEaBQ
4x4 blindfolded, Feliks ngồi bên phải màn hình. xem không được rõ lắm vì nhân vật chính là cái anh áo đen đen. :T :feliks:

bumba123
31-01-2011, 07:51 PM
còn thiếu giải rubik bằng chân nữa anh ơi

hcuber
01-02-2011, 05:27 PM
còn thiếu giải rubik bằng chân nữa anh ơi


của ai cơ. tên này có foot bao giờ đâu.

sun123
06-03-2011, 10:30 AM
WR aver 6s o`clock
http://WWW.youtube.com/watch?v=Cl10UubZPxg&feature=player_embedded#at=51

Anhxtan
06-03-2011, 10:37 AM
Thanx e, cái này mới quá, WCA chưa cập nhật.
Đây cũng là gương mặt làm phát single Clock 5.05

wochuy91
21-03-2011, 10:09 AM
Master Magic: 1.71 WR single

http://WWW.youtube.com/watch?v=5JNrE1Z9pQo&feature=channel_video_title

Anhxtan
21-03-2011, 01:23 PM
Vậy là Yuxuan wang đã có đối thủ cạnh tranh ;)), thanx wochuy91

devilevil123
29-03-2011, 09:57 AM
Yohei Oka : Pyraminx WR avg 3.65 :
http://WWW.youtube.com/watch?v=M8kvs7E5peo&feature=feedu

Anhxtan
29-03-2011, 01:04 PM
Kỉ lục single 2x2 của Vincent Sheu có scramble quá dễ
Tất cả người solve 2x2 ở lượt thứ 3 đều có thành tích tốt nhất (từ 1.xx->2.xx)

Vincent Sheu ave 7.77

5.78 9.33 (0.96) 8.21 13.86

Nếu ai tìm được clip rồi thì up hen

wochuy91
30-03-2011, 10:29 PM
video chắc là ko có chỉ có scramble và cách giải của hắn thôi
http://alg.garron.us/?alg=z2_U-_R2-_U-_R&ini=R-_U_F2_U&name=Vincent_Sheu,_0.96_2x2x2_single,_Berkeley_Win ter_2011&cube=2x2x2

wochuy91
05-04-2011, 07:40 AM
[Oscar Roth Andersen] 2.36 Pyraminx

wochuy91
11-04-2011, 01:21 PM
giải Matsudo Spring 2011

http://WWW.youtube.com/watch?v=GKJh6I8x2R4&feature=feedu

cuibaponline
22-04-2011, 02:42 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=zZCdtXDZ1O8

Helsinki Open 2011

hcuber
22-04-2011, 04:01 PM
chú up lên nhưng mà có chơi loại này ko đấy . tên này được cross dễ f2l bt. skip pll . ảo .

cuibaponline
22-04-2011, 04:10 PM
chú up lên nhưng mà có chơi loại này ko đấy . tên này được cross dễ f2l bt. skip pll . ảo .


hehe, em tập trung cày OH vs 4x4x4 rồi anh :))... chơi cái này chuột rút 1 lần đâu phết...

Anhxtan
22-04-2011, 04:45 PM
Cái single bằng chân này lập từ cách đây 3 tháng sao mình không biết gì nhỉ ^^", thank em

kidrock2007
22-04-2011, 05:19 PM
ko phải skip pll đâu ,sử dụng conmutator đấy ;))

kaka_bs
22-04-2011, 05:25 PM
video chắc là ko có chỉ có scramble và cách giải của hắn thôi
http://alg.garron.us/?alg=z2_U-_R2-_U-_R&ini=R-_U_F2_U&name=Vincent_Sheu,_0.96_2x2x2_single,_Berkeley_Win ter_2011&cube=2x2x2

chp mình hỏi ngoài lề tí nha
làm sao sử dụng cái chương trình ở cái link bạn đưa vậy

wochuy91
24-04-2011, 09:23 PM
máy phải cài java để xem bạn nhá
http://www.java.com/inc/BrowserRedirect1.jsp?locale=en

cuibaponline
24-04-2011, 10:09 PM
ko phải skip pll đâu ,sử dụng conmutator đấy ;))


ối giới cái chữ kí :)), đại nam, chỗ chùa đây mà :)):)):))...

wochuy91
25-04-2011, 05:15 PM
Pyraminx avg 3.43
http://WWW.youtube.com/watch?v=PKkQYjReNkM&feature=player_embedded

recca1612
25-04-2011, 06:05 PM
Danish open 2011
Simon Westlund,megaminx WR 42.28:)
PcYCiFJp6KA&feature=player_embedded

wochuy91
27-04-2011, 07:10 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=bw8dMMDuJhc&feature=feedu

sun123
02-05-2011, 10:15 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=BoZ-BOCw35I&feature=player_embedded

wochuy91
09-05-2011, 05:32 PM
square 1 avg 11.78
http://farm3.anhso.net/upload/20110509/17/o/anhso-172917_Untitled.jpg

wochuy91
13-05-2011, 01:24 AM
Rubik's Magic Yuxuan Wang 0.69 single http://farm3.anhso.net/upload/20110513/01/o/anhso-012444_ddrf.jpg

wochuy91
16-05-2011, 10:38 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=M2Eq7bFwoJM&feature=feedu

Anhxtan
16-05-2011, 05:56 PM
Quả master đẹp quá, động tác cực kì nhanh và chuẩn xác, vẻy good.
Wochuy91 tích cực update thông tin quá nhỉ, cảm ơn nhièu nhé

NTR
16-05-2011, 07:29 PM
anh ơi chưa update kỉ lục one hand và 4 x 4 của Feliks

wochuy91
16-05-2011, 08:25 PM
Wochuy91 tích cực update thông tin quá nhỉ, cảm ơn nhièu nhé


đó cũng là niềm vui mà :D :D

Anhxtan
16-05-2011, 10:09 PM
Ok thank em, đã bổ sung.
Nhức đầu ghê, trong buổi tối mà up đến 4 kỉ lục #:-S

hcuber
22-05-2011, 03:44 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=O9VgWAP3XEM
hình như kỉ lục mới nè bà con ơi.

wochuy91
24-05-2011, 05:10 AM
http://farm3.anhso.net/upload/20110524/05/o/anhso-051237_Untitled.jpg

Jerry ViKing
24-05-2011, 07:51 AM
người lập WR mastermagic có mấy quả single ở nhà ngon hơn,đây là PB
http://WWW.youtube.com/watch?v=sFkG4r8gmzU&feature=player_embedded

Anhxtan
24-05-2011, 08:55 AM
Hiện còn thiếu clip record của Yuxuan Wang ai tìm được post lên nhé

>>>>Yuxuan Wang thắng lớn 20 000 $<<<< (http://www.bme.utexas.edu/news/2009_wang_prize.cfm)

wochuy91
04-06-2011, 05:23 PM
chúc mừng Yu Sajinma nhận lại danh hiệu của mình
http://WWW.youtube.com/watch?v=XMZH4R_leA8@jerry: single mới của master magic này

http://WWW.youtube.com/watch?v=WDoYuxtzJ9I&feature=player_embedded

Lamtung -3071999
04-06-2011, 08:15 PM
chúc mừng Yu Sajinma nhận lại danh hiệu của mình
http://WWW.youtube.com/watch?v=XMZH4R_leA8


Bác này có đầu trông như mấy thăng giang hồ trường em ấy#:-S,dù sao cũngthanks

khanhduy_cube
10-06-2011, 07:23 PM
không biết bác yu sajinma quay cục rubik ji zây? ai biết có thể giải thich cho mình được không:D

wochuy91
10-06-2011, 09:54 PM
không biết bác yu sajinma quay cục rubik ji zây? ai biết có thể giải thich cho mình được không:D


đây này bạn, còn xoay như thế nào thì mình mù tịt :))
http://www.jaapsch.net/puzzles/images/rubclock.jpg

nmq231293
10-06-2011, 10:02 PM
À, cái này way theo kiểu này:
Có 4 nút bấm, mỗi lần bấm 1 nút sẽ làm 4 cái đồng hồ xung quanh quay theo chiều kim (clockwise).
Từ 1 thế nào đó (coi như scramble đi :d) người chơi phải làm cho 9 cái đồng hồ way về vị trí y như trong hình ấy!!
Cái này chơi cũng hay lắm, có thuật toán tối ưu nhưng mình chỉ bik lập trình máy giải thôi, chơi thì thua!! :)):))

mW.Joker
11-06-2011, 12:58 AM
Kỉ lục gần như là của Feliks, đúng là quái vật :-S[hr]


không biết bác yu sajinma quay cục rubik ji zây? ai biết có thể giải thich cho mình được không:D

Đó là rubik clock, mình còn chưa chơi thử bao giờ :))

king_of_death_97
12-06-2011, 05:45 PM
cho tui hỏi có ai bít cách lắp lại rubik ko
:D tui lỡ tháo nó ra từng mảnh
rubik 4x4x4

khongcogingoairubik
13-06-2011, 04:35 PM
cho tui hỏi có ai bít cách lắp lại rubik ko
:D tui lỡ tháo nó ra từng mảnh
rubik 4x4x4


vô đây xem nè bạn http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Stop-motion-cuc-dinh?pid=180802#pid180802(Nhớ đừng đăng ở đây nha không là bị coi như spam đấy)

wochuy91
25-06-2011, 09:42 AM
Chester Lian's
17/17 multi blind

http://WWW.youtube.com/watch?v=1KjXmhNrF-o&feature=feedu

Anhxtan
28-06-2011, 08:07 PM
Cái tin này còn thú vị hơn việc Feliks lập WR nhiều.
Tưởng nội dung này bất khả phá rồi chứ, không những về số lượng cube mà còn về cả thời gian solve

Mad
28-06-2011, 08:19 PM
17/17, em cũng chả hiểu nó làm cách nào nhớ đc từng đấy cube http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/haizz.gif ảo quá http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/haizz.gif

WarKing
28-06-2011, 08:47 PM
anh ấy.............kinh quá :-ss
vẫn thích thể loại này hơn speed :D (mà trí nhớ kém quá nên học hoài ko vô :(()

wochuy91
02-07-2011, 08:10 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=R_62ktZBiZM&feature=channel_video_title

WarKing
02-07-2011, 09:04 AM
em nó ăn gì mà khủng thế ko biết, phá kỉ lục liên tục ở nhiều bộ môn khác nhau :|

Anhxtan
02-07-2011, 09:11 AM
Giờ̀ Feliks cầm 4x4 đi thách đấu với 3x3 Blindfold ủa Haiyan được rồi ấy nhở ;))

kaka_bs
02-07-2011, 09:20 AM
Giờ̀ Feliks cầm 4x4 đi thách đấu với 3x3 Blindfold ủa Haiyan được rồi ấy nhở ;))

nó làm xong cả thì em chưa xong tâm=))
nhanh kinh khủng thật
nó làm tâm 6s,20s xong cạnh,look nhanh 1 tí ko khéo sub 30,tại pair đầu F2L look hơi lâu:">
nhắc đến haiyan lại tiếc quả 30s94, đập tay nhanh hơn tí có phải là WR rồi ko, ghét cái thằng gì béo béo mà người brazil hay sao ấy,dám tranh WR của châu áX-(

trung_italy
30-07-2011, 02:47 PM
Theo như Facebook của Yu Nakajima thì vừa có WR đc lập tại Japan Open 2011 :D

Yu Nakajima
Yohei Oka Pyraminx 1.93 seconds single WR. Awesome!

manhlinh
30-07-2011, 02:54 PM
coi lại cái kỉ lục 3x3 của thằng Feliks, nhìn thật khiếp! ước gì mình đc như anh ấy :">
p/s: sr spam

Bluegon
30-07-2011, 03:04 PM
Cái single Megaminx bị sai clip rồi anh Tân ơi

tut4ever
30-07-2011, 05:24 PM
#:-S ội mệ ơi
càng ngày càng giảm (feliks mà nghỉ rubik là cả hội ăn mừng sẽ phá được record. ko thìI-))
Ko biết bao giờ mình ở trong clicp này hỉ =))

GaoKing_HaraKiri
30-07-2011, 06:15 PM
phục vãi ^:)^
bao h mh ms đc pro như ngta

Anhxtan
31-07-2011, 12:42 PM
Cái single Megaminx bị sai clip rồi anh Tân ơi


Ok em, anh đã sửa

kaka_bs
01-08-2011, 01:22 PM
kỉ lục mới 7x7, single và avg của Michał Halczuk


http://WWW.youtube.com/watch?v=UQ5NYsDzvuA&feature=mfu_in_order&list=UL

Anhxtan
01-08-2011, 03:09 PM
Rõ ràng là tranh thủ gia tăng khoảng cách với Feliks đây mà, hiện cả thế giới chỉ còn trông cậy vào 7x7 của Michał Halczuk thui ;)) cố lên anh giai

P/s đã cập nhật luôn ave 6x6 của Michal
http://WWW.youtube.com/watch?v=jbRhKQ8LLyE

devilevil123
01-08-2011, 04:06 PM
Updated ... Yohei Oka Pyraminx WR single 1.93 sec
http://WWW.youtube.com/watch?v=Ycoe2ewk9Xc&feature=feedu
P/s : e thấy yohei gặp may vãi ... cái scram này dễ ... ko tốn thời gian xoay chóp ... DÙ j thì cũng chúc mừng anh ấy :-bd

lecuong9691213
01-08-2011, 04:10 PM
Updated ... Yohei Oka Pyraminx WR single 1.93 sec
http://WWW.youtube.com/watch?v=Ycoe2ewk9Xc&feature=feedu
P/s : e thấy yohei gặp may vãi ... cái scram này dễ ... ko tốn thời gian xoay chóp ... DÙ j thì cũng chúc mừng anh ấy :-bd


cái này trông có vẻ scram dễ nhỉ lão mất có mấy moves à :|
p/s 2 moves pair cạnh và skip ll giống quả 1s99 của mình :72:

gaconvn
01-08-2011, 04:17 PM
Không hiểu mấy NR có được update lên đây không nhỉ ;)) Dù sao cũng là sự cố gắng của ng mình mà ;))

kaka_bs
01-08-2011, 04:51 PM
cái WR avg 6x6 trong clip sao chỉ có 2 phát solve nhỉ:-/ ,thiếu phát đầu 2p7s ER

Anhxtan
01-08-2011, 04:58 PM
cái WR avg 6x6 trong clip sao chỉ có 2 phát solve nhỉ:-/ ,thiếu phát đầu 2p7s ER

Đây nè, clip riêng
http://WWW.youtube.com/watch?v=8Q_3tgm2zr4

kaka_bs
02-08-2011, 10:25 AM
Feliks tiếp tục bị lật đổhttp://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_73.gifhttp://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_73.gifhttp://eemoticons.net/Upload/Rabbit/th_73.gif
http://WWW.youtube.com/watch?v=XiYK7sqIqw8&feature=player_embedded[hr]
kỉ lục 5s88 rubik's clock của Sam Zhixiao Wang :)
http://WWW.youtube.com/watch?v=TvsHbxvEvpk&feature=player_embedded

hachanuy1
02-08-2011, 10:36 AM
thời đại của Feliks sắp đến ngày tàn \m/

papykute96
02-08-2011, 12:00 PM
Anh Tân ơi, sao cái WR 44 cua Felik lại là slow video. xem chán lắm

Anhxtan
02-08-2011, 03:28 PM
Anh Tân ơi, sao cái WR 44 cua Felik lại là slow video. xem chán lắm


Ok đã sửa lại clip chuẩn

hoanghiep64
04-08-2011, 08:32 AM
bức tường feliks ở các bộ môn dần dần sụp đổ, chắc tại đang chú tâm tập luyện 3x3 để sub 5 luôn rồi quay ra phá kỉ lục mấy cái kia sau

kaka_bs
04-08-2011, 10:16 AM
thêm cái avg WR của Sam Zhixiao Wang

1st,2nd: chưa thấy clip:D
3rd
http://WWW.youtube.com/watch?v=JPrqCkDNF1c&feature=player_embedded
4th
http://WWW.youtube.com/watch?v=TvsHbxvEvpk&feature=player_embedded
5th
http://WWW.youtube.com/watch?v=xOVduYj_60U&feature=player_embedded

wochuy91
07-08-2011, 08:41 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=chyL7aFxAKA[hr]

thêm cái WR của Yuxuan Wang
rubik magic avg 0f 5: 0.76
http://worldcubeassociation.org/results/e.php?eventId=magic&regionId=&years=&show=100%2BPersons&average=Average
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/Untitled-5.jpg?t=1312697437thêm cái avg WR của Sam Zhixiao Wang
[spoiler=Show]
1st,2nd: chưa thấy clip:Da chỉ có cái này thôi
http://oi54.tinypic.com/2ykaon4.jpg
nhìn chẳng hiểu gì

wochuy91
13-08-2011, 08:15 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=DIBdlQxnskw
thêm 1 WR của feliks bị phá

p/s: avg của hắn cũng lên đứng đầu bảng rùi: 2:09.03
2:13.68 2:11.09 2:02.31

hcuber
13-08-2011, 09:05 AM
càng ngày quái vật càng nhiều . sao có thể chống lại đây anh. ngày sub 2 phút 66 đang đến gần.

cubercubercuber
13-08-2011, 02:22 PM
Feliks sắp hết đời rồ
đến huyền thoại cũng phải bị loại bỏ;))

khanhday134
13-08-2011, 02:29 PM
Feliks sắp hết đời rồ
đến huyền thoại cũng phải bị loại bỏ;))

chưa đến lúc thôi bạn ạ, dù sao bạn nên nhớ Feliks "mới" xoay rubik được 3 năm thui >:)>:)>:)

empty1234
13-08-2011, 07:33 PM
và nên nhớ lại, từ khi các kỉ lục của Feliks bị phá, nó chưa tham gia 1 cuộc thi nào để tái lập lại kỉ lục đó. đặc biệt là 3x3, dù có sự xuất sắc của Piti, nhưng vẫn còn 1 khoảng cách nữa đối với Feliks

wochuy91
13-08-2011, 09:51 PM
và nên nhớ lại, từ khi các kỉ lục của Feliks bị phá, có chưa tham gia 1 cuộc thi nào để tái lập lại kỉ lục đó. đặc biệt là 3x3, dù có sự xuất sắc của Piti, nhưng vẫn còn 1 khoảng cách nữa đối với Feliks


a nghĩ khoảng cách đó ko nhiều nhât là trong nội dung OH, piti đầu tư khá nhiều cho thể loại này

p/s: đã edit lại clip wr 6x6
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Tong-hop-cac-ki-luc-WCA-Piti-WR-ave-OH-14-11s?pid=193450#pid193450

wochuy91
14-08-2011, 11:43 PM
Ernie Pulchny USA 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08
Nợ clip nhá (cũng ko biết là có clip ko)
có cái này làm bằng chứng đã
http://live.cubing.net/USNationals2011/#27

hcuber
15-08-2011, 07:45 AM
Yu cũng sang thi kìa . :O. nhưng thành tích ko cao lắm nhỉ

hoanghiep64
15-08-2011, 08:29 AM
Yu cũng sang thi kìa . :O. nhưng thành tích ko cao lắm nhỉ


ko vào được final do thiếu 0.01s haizz

nayrzcent
15-08-2011, 08:37 AM
Yu xuống khủng khiếp quá, Megaminx trước sub 1 phút giờ tận phút rưỡi.

hoanghiep64
15-08-2011, 10:14 AM
Yu xuống khủng khiếp quá, Megaminx trước sub 1 phút giờ tận phút rưỡi.

vớ vẩn, single mega của yu còn chưa sub 1 phút :|

kaka_bs
15-08-2011, 10:21 AM
Yu xuống khủng khiếp quá, Megaminx trước sub 1 phút giờ tận phút rưỡi.

vớ vẩn, single mega của yu còn chưa sub 1 phút :|

best của Yu hình như 1p,avg khoảng 1p10s

lecuong9691213
15-08-2011, 11:13 AM
Yu xuống khủng khiếp quá, Megaminx trước sub 1 phút giờ tận phút rưỡi.

vớ vẩn, single mega của yu còn chưa sub 1 phút :|


best của yu single là 1:00.93 avg là 1:08.70
xem tại đây:
http://worldcubeassociation.org/results/events.php?eventId=minx&regionId=&years=&show=100%2BPersons&single=Single
http://worldcubeassociation.org/results/events.php?eventId=minx&regionId=&years=&show=100%2BPersons&average=Average

wochuy91
19-08-2011, 08:12 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=nWqG8Ps4ud0&feature=feedu

hôm qua chém vui với gà con trên FB thế mà lại có WR thật

ebucskibur
19-08-2011, 08:32 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=nWqG8Ps4ud0&feature=feedu

hôm qua chém vui với gà con trên FB thế mà lại có WR thật


trông cứ như xoay ở nhà ấy, đoạn cuối còn tháo stack ra nữa

wochuy91
19-08-2011, 08:34 AM
Ernie Pulchny USA 1.78 1.71 1.77 1.71 3.08
Nợ clip nhá (cũng ko biết là có clip ko)
có cái này làm bằng chứng đã
http://live.cubing.net/USNationals2011/#27


này thì hết nợ
http://WWW.youtube.com/watch?v=_XRNYROJCmU&feature=feedu

wochuy91
28-08-2011, 09:05 AM
1:02.34 1:04.18 1:06.08 1:10.36 1:02.34

lại nợ clip nhá

kaka_bs
28-08-2011, 09:07 AM
hình như có cả WR 4x4 nữa ạ,30s28 thì phải
http://vc8.upanh.com/thumbpic/27.234.34495887.Tkz0/wr.700x0.jpg

wochuy91
28-08-2011, 09:26 AM
công nhận cái trang http://live.cubing.net/ này thông tin rất nhanh, lại còn update sau mỗi 15' nữa

kaka_bs
28-08-2011, 09:29 AM
công nhận cái trang http://live.cubing.net/ này thông tin rất nhanh, lại còn update sau mỗi 15' nữa

bây giờ đang mong thi 6x6 với 7x7 xem feliks có lấy lại được ngôi vị số 1 ko
OH 3x3 final nữa

wochuy91
28-08-2011, 09:40 AM
trong các nội dung còn lại thì ngoài Mega, Pyr vs Sqr còn lại tất cả đều có thể có WR
3x3 oh, tất cả các xxx speed đã có Feliks
BLD thì giao cho Aron

kaka_bs
28-08-2011, 09:55 AM
trong các nội dung còn lại thì ngoài Mega, Pyr vs Sqr còn lại tất cả đều có thể có WR
3x3 oh, tất cả các xxx speed đã có Feliks
BLD thì giao cho Aron

Aron là thằng này (http://live.cubing.net/AustralianNationals2011/competitors.php#Aron+Puddy-Mathew) á anh
sao thấy những 50s liền
ko biết vòng 2 có khá hơn ko

wochuy91
28-08-2011, 10:08 AM
ở nhà nó sub 30 đấy
best 22.86

kaka_bs
28-08-2011, 11:57 AM
hình như lại có WR 6x6 1:56.96
5x5 1:00.27

Rubik_NMN
28-08-2011, 06:37 PM
Trong clip OH avg của piti có bạn thái lan giải nhất pyraminx tại HN =D

lecuong9691213
28-08-2011, 06:40 PM
Trong clip OH avg của piti có bạn thái lan giải nhất pyraminx tại HN =D


bạn Thái Lan nào giải nhất pyra vậy 3 giải cao nhất dều là người việt nam =)))))))

Rubik_NMN
28-08-2011, 06:42 PM
Nhầm
Mega:shot: ..............

kaka_bs
28-08-2011, 11:08 PM
WR 4x4 của Feliks (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Feliks-4x4-WR-single-30s28-3x3-6s65?pid=196040#pid196040)

http://WWW.youtube.com/watch?v=66nGXHUCNZI&feature=player_embedded

wochuy91
29-08-2011, 06:56 AM
hình như felis mới có wr single 44: 30.28
single 55: 1:00.27
single 66: 1.56.96


wr 4x4 thì có clip ngay bên trên,
5x5, 6x6 cũng đã post ở #163 (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Tong-hop-cac-ki-luc-WCA-New-WR-7x7-single-Ave-Master-Magic?pid=195934#pid195934) rồi

legend260
30-08-2011, 11:23 AM
eawbQxhTg1k&feature=feedu
nbxTZBd06Pg&feature=feedu
Up thêm =D

Anhxtan
30-08-2011, 12:35 PM
Ặc ac bà chị xin đẹp nào gãi đầu FELIKS vậy =.= "

wochuy91
03-09-2011, 08:08 PM
1:02.34 1:04.18 1:06.08 1:10.36 1:02.34

lại nợ clip nhá


http://WWW.youtube.com/watch?v=VZjqAl2TGrA&feature=channel_video_title

kaka_bs
15-09-2011, 02:33 PM
single 5x5 WR (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Feliks-WR-55-single-1-00-27?pid=198818#pid198818) của feliks

http://WWW.youtube.com/watch?v=vsMnK9pGOJ0&feature=player_embedded

Anhxtan
15-09-2011, 08:54 PM
Mai mốt mọi người chỉ cần ghi "kỉ lục mới của F" là mình tự hiểu rồi, không cần phải đề hết tên của thằng quái thú đó ra :))

Bluegon
15-09-2011, 09:04 PM
Kinh thật! cái single 5x5 đó mà hắn không bị kẹt ở khúc đầu thì chắc sub 1m luôn quá :shot:
:stick::stick::stick:

wochuy91
02-10-2011, 10:45 PM
Ơ,
Dan lập wr 4x4 từ hôm 24/9 mà im ắng thế nhỉ
avg 35.54:
33.25 37.36 32.78 51.86 36.00

Anhxtan
02-10-2011, 10:57 PM
ủa không thấy ai đá động gì, chắc do chưa co clip cụ thể ??!

wochuy91
04-10-2011, 08:29 AM
Dan trở lại nhưng Giovanni còn lợi hại hơn ;)
http://WWW.youtube.com/watch?v=VnrXRdLTDAU&feature=feedu

Ronaldo
04-10-2011, 09:17 AM
Dan trở lại nhưng Giovanni còn lợi hại hơn ;)
http://WWW.youtube.com/watch?v=VnrXRdLTDAU&feature=feedu


thần tượng của mình =D

Anhxtan
04-10-2011, 08:27 PM
Chơi shock bây, chưa kịp xả hơi 1 ngày lại tiếp tục có WR.
Cú cuối cùng kình hoàng ghê, biết solve chậm nhất rồi quăng luôn cube, 42s... =.=

wochuy91
04-10-2011, 11:14 PM
Mới có wr BLD với thành tích 30.58 do Yuhui Xu thiết lập
http://WWW.youtube.com/watch?v=DAbF7NSw6wg

Anhxtan
05-10-2011, 05:37 PM
Mới có wr BLD với thành tích 30.58 do Yuhui Xu thiết lập


Đã update

wochuy91
15-10-2011, 04:04 PM
59.27 single 5x5 - chỉ có thể là Feliks Zemdegs

3x3 Oh Avg 13.57 Michał Pleskowicz
mới hôm qua dự đoán xong http://rubikvietnam.com/forum/Thread-gameshow-le-trao-giai?pid=202702#pid202702

Anhxtan
15-10-2011, 05:46 PM
59.27 single 5x5 - chỉ có thể là Feliks Zemdegs

3x3 Oh Avg 13.57 Michał Pleskowicz
mới hôm qua dự đoán xong http://rubikvietnam.com/forum/Thread-gameshow-le-trao-giai?pid=202702#pid202702


Lạy chúa :smile::smile: tụi nó không bị áp lực tâm lí của một giải đấu lớn thế này sao, để xong mùa giải này đi rồi up 1 lượt

lxhxxnxxx
15-10-2011, 09:24 PM
Không anh thấy chúng nó thoải mái lắm em ạ :)). Cười nói như không :<, toàn thằng khủng nói chuyện với nhau, như kiểu bàn tính chuyện thống trị thế giới ấy =)).
Spam tí :|

wochuy91
16-10-2011, 10:25 AM
avg 5x5 Feliks
0:59.53 1:02.25 1:05.40 1:04.58 1:21.00 = 1:04.08

Feliks 4x4 average : 35.33

Anhxtan
16-10-2011, 01:51 PM
Tạm thời thay đổi tiêu đề Topic, khi nào co Video thì up luôn 1 lần :)

Freeman_230596
16-10-2011, 02:20 PM
Thích mỗi vị tiền bối Feliks Zemdegs :x
Ghét mấy đứa Trung Quốc :sad:

wochuy91
16-10-2011, 02:37 PM
WR Rubik's Clock
Javier Tirado Ortiz 5.83

lecuong9691213
16-10-2011, 05:44 PM
wr 5x5: 56.22
wr ave 55
0:59.59 0:58.41 1:01.81 1:05.40 0:56.22 0:56.22 1:05.40 0:59.94 = 59.94
wr ave 44: 35.22
chỉ có thể là feliks ............ :stick:

hcuber
16-10-2011, 06:42 PM
avg 5x5 Feliks
0:59.53 1:02.25 1:05.40 1:04.58 1:21.00 = 1:04.08

Feliks 4x4 average : 35.33


35.22 chứ anh nhỉ

wochuy91
16-10-2011, 07:46 PM
avg 5x5 Feliks
0:59.53 1:02.25 1:05.40 1:04.58 1:21.00 = 1:04.08

Feliks 4x4 average : 35.33


35.22 chứ anh nhỉ


có cả 35.33 và 35.22
35.22 là ở Final
Feliks Zemdegs Australia 0:33.33 0:38.71 0:33.28 0:33.63 0:39.33 = 0:35.22

wochuy91
19-10-2011, 08:01 AM
wr 5x5: 56.22
wr ave 55
0:59.59 0:58.41 1:01.81 1:05.40 0:56.22 0:56.22 1:05.40 0:59.94 = 59.94
wr ave 44: 35.22
chỉ có thể là feliks ............ :stick:


Đã có clip của 5x5 nhá
Single:
http://WWW.youtube.com/watch?v=WV-Kfn-DVRA
Avg: http://WWW.youtube.com/watch?v=jpde7R3UIH0

Anhxtan
19-10-2011, 01:25 PM
cậu luôn luôn là người cập nhật nhanh nhất nhỉ ? ;)) thanx

wochuy91
19-10-2011, 01:32 PM
cậu luôn luôn là người cập nhật nhanh nhất nhỉ ? ;)) thanx


Thông thường mọi người hay lên speedsolving.com để update nhưng không phải trên youtube có cái nào là speedsolving có cái đấy
mình đăng ký hơn 600 channel của các cuber (tạm gọi là có tên tuổi) trên thế giới nên có cái nào mới up là nó báo luôn :D

wochuy91
21-10-2011, 03:57 PM
WR MULTI BLD 19/19 của Marcell Endrey với thời gian 53:48
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/vK78n.jpg


http://WWW.youtube.com/watch?v=Q7tDLIwrE50&feature=feedu

Anhxtan
21-10-2011, 04:26 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=Q7tDLIwrE50&feature=feedu


Nice clip :beauty:, thật đáng ngưỡng mộ

wochuy91
23-10-2011, 08:24 PM
WR OH 13.57 Avg
http://WWW.youtube.com/watch?v=M3AQvpCYTIM&feature=feedu

lecuong9691213
24-10-2011, 09:52 PM
up thêm clip feliks wr avg 4x4: 35.22 của anh wochuy nè anh :smile:
http://WWW.youtube.com/watch?v=8pNJu_ylgk8&feature=player_embedded

Anhxtan
24-10-2011, 09:59 PM
up thêm clip feliks wr avg 4x4: 35.22 của anh wochuy nè anh :smile:
http://WWW.youtube.com/watch?v=8pNJu_ylgk8&feature=player_embedded


OK đã up :boss::boss:

kaka_bs
15-11-2011, 10:39 PM
WR 2x2
(http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Christian-Kaserer-2x2-WR-single-0-69)
http://WWW.youtube.com/watch?v=2227ulrNcew&feature=player_embedded

empty1234
27-11-2011, 01:15 PM
Multi bld 23/25
http://WWW.youtube.com/watch?v=XGlFO1NpXiY&feature=feedu

hcuber
27-11-2011, 01:18 PM
23/25 á đùa mình à . quái vật chứ ko phải người nữa rùi

BAD_WOLF
27-11-2011, 02:38 PM
kái luyện j` thế:plaster:
23/25 đầu tên này có thẻ nhớ ak:plaster:

p/s: đoạn đầu có ku feliks cùg thèg bạn đứg xem=D thèg đó lúc nào cũg thếy bên cạnh feliks=D

khongcogingoairubik
28-11-2011, 07:12 PM
kái luyện j` thế:plaster:
23/25 đầu tên này có thẻ nhớ ak:plaster:

p/s: đoạn đầu có ku feliks cùg thèg bạn đứg xem=D thèg đó lúc nào cũg thếy bên cạnh feliks=D


Feliks đứng nhìn lúc đầu và cười cười hình như là vì quả đầu tiên DNF thì phải :plaster::plaster::plaster::plaster::plaster:

kaka_bs
29-11-2011, 10:05 PM
Bingliang Li, WR avg square-1

11.83 14.13 11.44 10.72 10.11 = 11.33
có 3 clip
http://www.tudou.com/programs/view/sYC3cwI69rA/v.swf
http://www.tudou.com/programs/view/rO0IhKJsnp0/v.swf
http://www.tudou.com/programs/view/Y2uZq-SkKbE/v.swf

Anhxtan
29-11-2011, 10:14 PM
Giỏi quá, các cao thủ của chúng ta không ngừng luyện tập cho dù đã đạt thứ hạng cao nhất :beauty:

rubik_haiha
09-12-2011, 11:54 AM
anh chàng xoay một chân chắc luc mới tập cũng bị chuột rút nhỉ:surrender:[hr]
tuyển chọn những cuber nhanh nhất hành tinh

kaka_bs
09-12-2011, 01:26 PM
anh chàng xoay một chân chắc luc mới tập cũng bị chuột rút nhỉ:surrender:[hr]
tuyển chọn những cuber nhanh nhất hành tinh

ai xoay 1 chân cơ: Surrender:

lecuong9691213
11-12-2011, 11:20 AM
new wr single 6x6: 1:54:81 by Kevin Hays :misdoubt:
http://WWW.youtube.com/watch?v=7fPP29C_dNE&feature=player_embedded#!
wr means of 3: 2:02.13
http://WWW.youtube.com/watch?v=G1zj34MyEoo&feature=player_embedded#!

Leu Tho Tung
18-12-2011, 10:17 AM
WR Rubik OH Michał Pleskowicz 9.53s

http://WWW.youtube.com/watch?v=dp0prUEecJQ[hr]
Mats Valk 4x4 official World Record single : 30.02
http://WWW.youtube.com/watch?v=REONv90kr7E

Anhxtan
18-12-2011, 10:33 AM
Siêu xay da Caliks đã mất Single 4x4 :stick:

nayrzcent
18-12-2011, 11:06 AM
Siêu xay da Caliks đã mất Single 4x4 :stick:


Nếu Yu may mắn hơn 1 chút, "Siêu xay da Caliks (:)))" đã xuống thứ 3.

kaka_bs
18-12-2011, 11:41 AM
"xiêu say ra" Caliks xuống thứ 3 của 3x3 OH :))

Jack
18-12-2011, 12:59 PM
Calik là ai thế. Thằng Mat ngay quả single 6.41 là thấy có tiềm năng rồi. Chắc sẽ có felik 2 đây :)). :cry:[hr]
Thằng mat nó sài shenshou v3 :omg:

haidangIT
18-12-2011, 03:08 PM
Calik là ai thế. Thằng Mat ngay quả single 6.41 là thấy có tiềm năng rồi. Chắc sẽ có felik 2 đây :)). :cry:[hr]
Thằng mat nó sài shenshou v3 :omg:


calik là cái thèng felik đóa == :shot::shot:

Jack
18-12-2011, 07:17 PM
Calik là ai thế. Thằng Mat ngay quả single 6.41 là thấy có tiềm năng rồi. Chắc sẽ có felik 2 đây :)). :cry:[hr]
Thằng mat nó sài shenshou v3 :omg:


calik là cái thèng felik đóa == :shot::shot:


Hèn gì . em cũng nghĩ thế. Mà haizzz :shot:

nmq231293
18-12-2011, 07:45 PM
OH ft ảo thật, nhìn cũng ko đến nỗi nhanh mà ... chắc look khủng!! :chaymau::chaymau:

hcuber
26-12-2011, 12:28 PM
Rubik's Cube with Feet Official World Record 35.15 Mean of 3 (And a AsR Single 33.05 seconds)
http://WWW.youtube.com/watch?v=vznZOnVzv-4
Feet trick ảo kinh người .

Anhxtan
26-12-2011, 01:22 PM
Lâu lắm ròi mới thấy thể loại này cập nhật thành tích :cry:

hoangholly
30-01-2012, 07:59 PM
Hu hu, tìm mãi mà chẳng thấy Stack cup của mình đâu! Chán thật. Hình như người VN mình chỉ thích chơi rubik thôi thì phải?

chjphe0
30-01-2012, 09:01 PM
Rubik's Cube with Feet Official World Record 35.15 Mean of 3 (And a AsR Single 33.05 seconds)
http://WWW.youtube.com/watch?v=vznZOnVzv-4
Feet trick ảo kinh người .


nó dùng cục gì đây ạ?? cái chân cái chân :what::what:

cntd
31-01-2012, 01:44 PM
toàn là boss hùng cứ một phương :shot::shot::shot: xem đi xem lại mà vẫn khoái :beauty::beauty::beauty:

kaka_bs
09-02-2012, 06:32 PM
Kevin Hays, WR mo3 2.00.43 (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Kevin-Hays-6x6-Official-World-Record-MO3-2-00-43?pid=216049#pid216049)
http://WWW.youtube.com/watch?v=zZvBDJytPIc&feature=player_embedded

hcuber
14-02-2012, 11:44 AM
4x4 BLD WR 3:17.41
http://WWW.youtube.com/watch?v=ajIR4qTB_84&feature=player_embedded

lecuong9691213
23-02-2012, 06:21 PM
avg: 49.81, (47.46), 48.75, 47.83, (55.59) = 48.80

http://WWW.youtube.com/watch?v=cBNKyWq2UBo&feature=player_embedded

lecuong9691213
25-02-2012, 11:43 PM
feliks wr avg 5x5: 57,94s


http://WWW.youtube.com/watch?v=fQKrVGR4agE&feature=g-all-lik&context=G28c13c9FAAAAAAAAAAA

kaka_bs
27-02-2012, 01:21 PM
Marcell Endrey 3x3 BLD WR 28.80s
http://WWW.youtube.com/watch?v=mCyYPimImyM&feature=player_embedded

kaka_bs
28-02-2012, 10:00 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=-s2Rc-OCcgo&feature=g-all-u&context=G270f79eFAAAAAAAAAAA
cube: shengshou 5x5


57.11 1:06.05 56.65 56.72 1:00.00 = 57.94

kaka_bs
03-03-2012, 12:51 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=kYjEh2Z3W7Y&feature=uploademail
cube: Dayan 4
.....:aboom:


31.40 31.33 40.09 39.02 34.05 = 34.82

dung271994
07-03-2012, 09:12 PM
Marcell Endrey 3x3 BLD WR 28.80s
http://WWW.youtube.com/watch?v=mCyYPimImyM&feature=player_embedded


kỷ lục trên đã được dân trí đăng tải đưa lên trong phần "chuyện lạ "
http://dantri.com.vn/c132/s132-571856/hoan-tat-khoi-rubik-sieu-nhanh-du-bi-bit-mat.htm

kaka_bs
11-03-2012, 06:22 AM
Lin Chen,WR 7x7 mo3
3:13.40 3:28.22 3:22.03 = 3:21.22

http://WWW.youtube.com/watch?v=ZzNj3zUqnX4&feature=player_embedded

haiphongclupcity
11-03-2012, 07:10 AM
Marcell Endrey 3x3 BLD WR 28.80s
http://WWW.youtube.com/watch?v=mCyYPimImyM&feature=player_embedded


kỷ lục trên đã được dân trí đăng tải đưa lên trong phần "chuyện lạ "
http://dantri.com.vn/c132/s132-571856/hoan-tat-khoi-rubik-sieu-nhanh-du-bi-bit-mat.htm


sao thấy bảo Stickerless k đc tham gia thi đấu

wa_star12266
11-03-2012, 09:04 AM
Marcell Endrey 3x3 BLD WR 28.80s
http://WWW.youtube.com/watch?v=mCyYPimImyM&feature=player_embedded


kỷ lục trên đã được dân trí đăng tải đưa lên trong phần "chuyện lạ "
http://dantri.com.vn/c132/s132-571856/hoan-tat-khoi-rubik-sieu-nhanh-du-bi-bit-mat.htm


sao thấy bảo Stickerless k đc tham gia thi đấu


Ngoài bld pạn à :go:

boyhtc
11-03-2012, 03:40 PM
Lin Chen 7x7 Final Single WR 3:13.11, Avg WR 3:20.47
http://WWW.youtube.com/watch?v=0b_3qHvho-Q&feature=youtu.be

NTR
09-04-2012, 01:26 AM
Nghe đồn là yu nhà ta phá kỉ lục 5x5 rồi ko biết phải ko , kiếm ko thấy clip, vào fb của yu thấy yu để @@
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338000169591054&set=a.173761176014955.42368.100001432224319&type=1&theater

phuc_lichking
09-04-2012, 06:00 PM
có clip rồi mọi người ơi,mà hình như chỉ quay đc cái kết quả,k thấy rõ phát ấy như thế lào
-2BEhFRXPWo&feature=autoshare

boyhtc
12-04-2012, 04:27 PM
hình như chưa update thành tích 7:59.16 BLD 5x5 của Marcell Endrey

http://www.worldcubeassociation.org/results/e.php?i=555bf

luvmiu4ever
12-04-2012, 04:34 PM
Nhìn bọn này FT cứ mượt mượt ảo ảo sao ấy nhỉ :confuse::confuse::confuse:

kaka_bs
16-04-2012, 12:18 PM
WR 5x5 BLD của Daniel Sheppard,7:05.68

http://WWW.youtube.com/watch?v=k4134ZeMwCA&feature=player_embedded

Anhxtan
17-04-2012, 05:12 PM
Lâu rồi kô lên lại 4rum , update kỉ lục mệt nghỉ... phuzz
Vẫn còn thiếu clip 1.61 của Brúnó Bereczki, ai có thì pm sớm hen

boyhtc
22-04-2012, 09:48 AM
12.15, (14.53), 13.27, 12.58, (10.77) = 12.67
wr mới nội dung OH của Michal
http://WWW.youtube.com/watch?v=9bx1sZ4SWRU

còn đây là kỉ lục trước đấy
vòng 1
http://WWW.youtube.com/watch?v=YyI-hoTv3gc&feature=player_embedded

tuan_cttt
22-04-2012, 11:23 AM
Marcell Endrey 3x3 BLD WR 28.80s
http://WWW.youtube.com/watch?v=mCyYPimImyM&feature=player_embedded

Ôi, tôi yêu anh ta! Mình mà có mặt đấy thì cũng có phản xạ như thằng nhỏ ngồi sau :D

kaka_bs
30-04-2012, 08:21 AM
Marcell Endrey 5x5 BLD 6:44.77 WR at Zune Open 2012
http://WWW.youtube.com/watch?v=uK6c0nvTugg&feature=player_embedded

kaka_bs
30-04-2012, 11:26 AM
Marcell Endrey 3x3 BLD 27.65 WR at the Zune Open 2012
http://WWW.youtube.com/watch?v=6cw1DSZbESM&feature=player_embedded

kaka_bs
07-05-2012, 12:31 PM
WR 6x6,1:49.46,Kevin Hays
http://WWW.youtube.com/watch?v=Lr0kUD_aUSc&feature=player_embedded
Còn có cả WR mean of 3 1:55.13
http://WWW.youtube.com/watch?v=aIUiB2GP2Ng&feature=player_embedded

littleboy1998
26-05-2012, 09:02 PM
new WR rubik's clock tại bandung open 2012
Jonathan Irvin Gunawan(indonesia)
1.8.30
2.6.81
3.7.56
4.6.90
5.6.75
avg:7.09
bá đạo quá.
Đang chờ clip. còn chưa up lên WCA :)
http://live.cubecomps.com/live.php?cid=35&cat=7&rnd=1

kaka_bs
27-05-2012, 08:41 AM
clip này
http://WWW.youtube.com/watch?v=5lRyviqJfzQ&list=UUkIftiuu0fDs49H3nZjgu-w&index=1&feature=plcp

P/s: chẳng hiểu gì thể loại này luôn:plaster:

hcuber
27-05-2012, 09:07 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=iJ3dWKpeTjc
nói chung là còn non lắm . yunsu nam hiện nay còn full step sub 30 cơ mà =)))

hcuber
02-07-2012, 09:02 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=u8SYfNTKgOg
ko bất ngờ gì về WR của anh này . cày liên tục và càng ngày khủng bố @@

Anhxtan
03-07-2012, 11:14 AM
4 phút rưỡi đầu tiên của clip con buồn cười méo bụng, co giật, giãy nảy liên hồi đó là triệu chứng chung của người chơi BLD đó ah :)) :)) Còn thàng trọng tài thì cong cớn, ưỡn ẹo, quằn quại đủ tư thế =)) =))