PDA

View Full Version : ♫★•♥ Berkeley Winter 2010 Rubik's Cube Competition♥•★♫ 3x3x3 Finaldrakean
02-07-2010, 05:04 PM
xem giải này thì mình chỉ thấy ấn tượng với 1 mem tàn tật có 2 ngón tay mà xoay vẫn 15-16s thật là 1 nỗ lực phi thường ;)
http://WWW.youtube.com/watch?v=TdrvGipclbg&feature=related
http://WWW.youtube.com/watch?v=BjxMdYugKEg&feature=related
http://WWW.youtube.com/watch?v=JKc__5ROI98&feature=related

jackblk
03-07-2010, 03:12 PM
xem giải này thì mình chỉ thấy ấn tượng với 1 mem tàn tật có 2 ngón tay mà xoay vẫn 15-16s thật là 1 nỗ lực phi thường ;)


Sự kỳ thị trong mắt mọi người sẽ không còn nữa :)

duykhoi1996
03-07-2010, 03:43 PM
Từ 1 chỗ đứng của những ng tàn tật, a ta đã bằng nỗ lực cá nhân nhảy vọt lên hàng thú vật hơn nhìu ng!

CuberVn96
03-07-2010, 07:18 PM
1 nỗ lực phi thường đáng dc tuyên dương :">:">:">:">>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<;););)

Thú Tính
03-07-2010, 07:22 PM
từ 1 con người bình thường đáng thương, hăn đã trở thành 1 con quái vật đáng sợ :-o

zonzongl
03-07-2010, 07:29 PM
xem để cố gắng nhiều hơn
quyết tâm sub 25 trong hè