PDA

View Full Version : 3x3 solves at Melbourne Winter Open 2010haily
02-07-2010, 07:08 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=hUkiAFaT77Q&feature=channel
http://WWW.youtube.com/watch?v=3du9My5YwII&feature=channel
http://WWW.youtube.com/watch?v=P1VSQJ6LFg4&feature=channel
http://WWW.youtube.com/watch?v=SbEE-72nX80&feature=channel

alibaba
02-07-2010, 07:40 PM
hình như cái này coi trên speed solving rồi thì phải

o0ozu_mjo0o
03-07-2010, 12:35 PM
phát đầu OH 13s là hơn yyu nakajima rồi=))