PDA

View Full Version : Dayan GuHong (Lone Goose): 11.66 avg12 (8.89 single, 10.88 avg5)duongkimngoc
05-07-2010, 10:47 AM
1 clip ave sử dụng Dayan GuHong (Lone Goose). :)

lXBJhQ1TxUI

trung196
05-07-2010, 10:48 AM
1 clip ave sử dụng Dayan GuHong (Lone Goose). :)

lXBJhQ1TxUI

Cái này là a hay người ta vậy:-/:-/:-/

duongkimngoc
05-07-2010, 10:51 AM
1 clip ave sử dụng Dayan GuHong (Lone Goose). :)

lXBJhQ1TxUI

Cái này là a hay người ta vậy:-/:-/:-/

Hic, là người ta đấy, sưu tầm mà.
Anh còn chưa sờ Guhong. ;))

Sm0k3
05-07-2010, 11:08 AM
Skip nhá. Nhưng phải nói nhìn khá nuột. Hôm qua vừa lấy 1 em. Đang test thử. Vừa mới sili 808 cho e nó xong.

drakean
07-07-2010, 05:51 PM
thằng này là amos tay swee hui người maylaysia:D:D:D