PDA

View Full Version : partten cho Axis cubewhoclasstr
11-07-2010, 01:32 PM
ai cho em cai' CT để xếp hình cho axis dy

nam2661996
11-07-2010, 01:46 PM
dùng partten của 33 mà đập vào
nhớ viết có dấu nha