PDA

View Full Version : vancouver_open_2010drakean
11-07-2010, 06:18 PM
giá mà WCA ở VN mà cũng được lên Tv thế này cũng thích thật
http://WWW.youtube.com/watch?v=x89s94_6wBE
http://WWW.youtube.com/watch?v=pcNfqbuDLPo&feature=related
http://WWW.youtube.com/watch?v=CWZIKLtcYUU&feature=related