PDA

View Full Version : Białystok Open 2010drakean
11-07-2010, 06:22 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=IbyFHGmWLl4
Square-1 World Record 14.33 Avg Piotr Padlewski Białystok Open 2010
http://WWW.youtube.com/watch?v=IKL8tIVtyLA&feature=related

Tnghia
11-07-2010, 07:12 PM
Lại phá kỉ lục nữa. Mấy tạy này ghê quá.
Đề nghị VN phá kỉ lục piramix đi. Nhưng lỡ không được thì đừng có tức mà phá cái piramix, tội nó. :D

vam_nnt
11-07-2010, 07:17 PM
thằng em tích cực tìm tòi ghê ;))

PROHacker1804
11-07-2010, 07:47 PM
pyraminx hay pyramix thế :-|
............................................

haily
11-07-2010, 07:49 PM
Lại phá kỉ lục nữa. Mấy tạy này ghê quá.
Đề nghị VN phá kỉ lục piramix đi. Nhưng lỡ không được thì đừng có tức mà phá cái piramix, tội nó. :D


pyraminx

drakean
12-07-2010, 05:47 PM
thằng em tích cực tìm tòi ghê ;))


ngấm trong máu rùi :>