PDA

View Full Version : Cube độ đầu tay của trung95 - Siamese 2jackblk
10-02-2009, 07:51 PM
Đây là cube độ đầu tay của em, mong mọi người nhận xét. Cục siamese của em cải tiến chút, ko biết gọi là gì vì mỗi cục 3x3 mất 2 corner + 2 edge.

[attachment=104]


[attachment=105]


[attachment=106]


[attachment=107]


[attachment=108][hr]
[attachment=109]


[attachment=110]


[attachment=111]


[attachment=112]


[attachment=113][hr]
Hình phá ra:

[attachment=114]

babydragon
10-02-2009, 08:06 PM
woa khâm phục khâm phục đúng là tuổi trẻ tài cao, mới có lớp 8 mà đả biết chế cube oi`, hjhj,
phải học hỏi em về cái dụ này mới được hjhj

ga fi tiu
10-02-2009, 10:44 PM
Tên của con này là Siamese 2 nha Trung

271908486
11-02-2009, 12:27 AM
việt nam mình có rất nhiều nhân tài !!! :)

Toàn.DC
11-02-2009, 01:33 PM
cái này là 1 dạng khác của Siamese Cube thì phải

ga fi tiu
11-02-2009, 05:55 PM
đúng rồi nhưng con này làm dễ hơn Siamese 1 tí vì con kia phải mài chân corner 1 tí[theo kỉu thủ công VN] hoặc chế edge-corner 2 đầu[theo kiểu nước ngoài]

hoalongntc
12-02-2009, 04:11 PM
Cái cục này thì mỗi cục phải bỏ những gì và dán thế nào vậy bạn ơi. Mà bỏ 2 cục ra chế thì tiếc tiền quá nhỉ. Được cái cục mới quay vui hơn ^^.