PDA

View Full Version : Cách giải 3x3x2 Crazy và 3x3x2 đây anh emKyleTheCuber
13-07-2010, 04:11 PM
Hướng dẫn giải Crazy 3x3x2 đây

http://WWW.youtube.com/watch?v=nKI6W7uVaS4

Hướng dẫn giải 3x3x2 đây

http://WWW.youtube.com/watch?v=ip61AKOAguk&feature=related