PDA

View Full Version : Cách giải Crazy 4x4x4 Custom I đây anh emKyleTheCuber
13-07-2010, 04:16 PM
Phần 1

http://WWW.youtube.com/watch?v=T5PL2GPWneg

Phần 2

http://WWW.youtube.com/watch?v=w7oPNmRsTFY&feature=PlayList&p=6ACB82B6EFE936A4&playnext_from=PL&playnext=1&index=51

Còn đây là cách giải parity

http://WWW.youtube.com/watch?v=DNoiLeQtBa8

honamhai
13-07-2010, 04:24 PM
cái này bạn phải sửa lại là crazy 44 custom I

hcuber
13-07-2010, 07:20 PM
Nghe nhu tung kinh ay. Du sao van thank cai

super-rubik
13-07-2010, 09:52 PM
Nhìn con này chắc đập mất :)):)):)):))