PDA

View Full Version : Cách giải 3x3x5 Fully Functional đây anh emKyleTheCuber
14-07-2010, 08:00 AM
Phần 1

http://WWW.youtube.com/watch?v=bEmQN50NpVk

Phần 2

http://WWW.youtube.com/watch?v=do_2G9FBZcc

Phần 3

http://WWW.youtube.com/watch?v=UYYQEJ7IvaI

Còn nếu ai biết giải 3x3x3 và 3x3x2 rồi thì coi cái này

http://WWW.youtube.com/watch?v=Zh3tiKzjBt8