PDA

View Full Version : bà con nào đậu Bùi Thị Xuân quận 1 HCM ko vô đây làm quensun123
19-07-2010, 02:22 PM
mình tên Tân nha
túm lại là tớ cũng đậu BTX roài hen , tới mấy bạn đoá

sun123
22-07-2010, 10:26 PM
không ai hết sao , chán vậy