PDA

View Full Version : Các bạn năm nay có ai đậu Nguyễn Hiền Q.11 koTaylor Swift
19-07-2010, 03:32 PM
Tình hình là năm nay mình lớp 12 nhưng vẫn ham vui =)), có ai 95 mà năm nay thi dzô Nguyễn Hiền Q.11 thì vào đây báo danh, hết hè làm 1 buổi off nào :)) :))

rubikkute08
19-07-2010, 10:16 PM
em đây nè :D
tuuuuuuuuuuuuuuu shótttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Taylor Swift
20-07-2010, 02:34 PM
em đây nè :D
tuuuuuuuuuuuuuuu shótttttttttttttttttttttttttttttttttttt


Vào năm qua lớp a chơi nhá :)) :))