PDA

View Full Version : Cat and Mouse 2010vam_nnt
21-07-2010, 02:12 PM
fDXCReoRp7s
mUg-RXN8TWU
QzkZ1pEU6Bo

Bác nào bik cục 4x4 nó dùng là cục j` k?

Devilbringger
21-07-2010, 09:36 PM
nếu cuộc thi này là mới đây thì nhiều khả năng 4x4 đa số mọi ng` sẽ dùng maru

dongmaurubik
21-07-2010, 09:42 PM
chắc chắn là maru 100% vì....ở dòng cm nó có nói là nó dùng maruB-)B-):))