PDA

View Full Version : [Cần Thơ] Báo danh !!!DarkStar
21-07-2010, 09:44 PM
mình nghĩ anh em Cần Thơ không nhiều nhưng cũng phải xôm tụ cho bằng người này người kia chứ, anh em vô đây báo danh đi, rồi hum nào mình tổ chức 1 buổi off :D nếu không tổ chức sợ sau này mình sẽ không có cơ hội nữa. nhớ để lại yahoo nha
Chú ý: ai ở gần CT và có khả năng đi đến CT để off thì cũng báo danh lun :D
mình làm trước đây
tên: Tống Trung Thành
năm sinh 1995
yahoo: superstar_boy_95