PDA

View Full Version : Học sinh trường Bế Văn Đàn vào đây nha!S2S2PhanTomS2S2
23-07-2010, 06:31 PM
Có ai học trường Bế Văn Đàn ở Ha Nội bao danh nào!
Họ và tên: Nguyễn Hồng Hải
Tuổi: 15
Lớp: 8A6 (năm nay lên lớp 9)