PDA

View Full Version : Nơi để tùy chọn n CT đễ nhớ, dễ finger trick đối với mình nhấtnghiavn
26-02-2009, 05:27 PM
Đây là link cho 57 TH OLL và 21 TH PLL, đảm bảo đầy đủ. Trong này mỗi trường hợp đều có ít nhất 3 CT, có lúc lên đến hơn 10, đảm bảo cho mọi ng xem và thử để chọn ra CT hợp nhất. (Thực ra có một số cái đặt hướng sai, mọi ng xem rồi thấy sai thì làm ngc lại CT nha)
http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/PLL
http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/OLL

zhaoyun168
10-06-2010, 06:17 PM
Đây là link cho 57 TH OLL và 21 TH PLL, đảm bảo đầy đủ. Trong này mỗi trường hợp đều có ít nhất 3 CT, có lúc lên đến hơn 10, đảm bảo cho mọi ng xem và thử để chọn ra CT hợp nhất. (Thực ra có một số cái đặt hướng sai, mọi ng xem rồi thấy sai thì làm ngc lại CT nha)
http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/PLL
http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/OLL


thanks a nhiu nhaz