PDA

View Full Version : Hướng dẫn giải Square-1 đây!!!KyleTheCuber
08-08-2010, 03:56 PM
Phần 1

http://WWW.youtube.com/watch?v=AqJanNiNLTQ

Phần 2

http://WWW.youtube.com/watch?v=riRH87Sw9IE&feature=channel

Phần 3

http://WWW.youtube.com/watch?v=RpA9LaYP2tg&feature=channel

Các bạn có thể xem hoặc download bản hướng dẫn tại đây:
-http://thesixsides.com/rubikscube/downloads/sq1_alg_sheet.pdf
-http://www.blueknightcubing.com/sq1.htm