PDA

View Full Version : Dogic II 10 colorso0ozu_mjo0o
08-08-2010, 06:23 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=g57pqJQvoNc&feature=player_embedded
lần đầu đc nhìn

kprsr
08-08-2010, 06:24 PM
Con này trông hơi quái,lần đầu nhìn thấy:D