PDA

View Full Version : Hướng dẫn giải Blindfolded 2x2 và 3x3 đây!!!KyleTheCuber
12-08-2010, 11:14 AM
Phần 1 giải blindfolded của 2x2x2

http://WWW.youtube.com/watch?v=fsknmW5Q6NM&playnext=1&videos=O2To0w9F4E4

Phần 2 giải blindfolded của 2x2x2

http://WWW.youtube.com/watch?v=iCo-htZ_c0M&playnext=1&videos=-NCgMUT6mBk

Phần 1 giải blindfolded của 3x3x3

http://WWW.youtube.com/watch?v=BSaGFAnxtjg

Phần 2 giải blindfolded của 3x3x3

http://WWW.youtube.com/watch?v=Glofu4BRv0o&feature=channel

Chúc các bạn thành công!!!;):D

kilyerzoom_loser
12-08-2010, 03:44 PM
nói tiếng anh ko hiểu cho lắm
dù sao cũng thanks công bạn post

Rubik1996
13-08-2010, 08:17 PM
Hay quá đag cần!!Tiếng Anh chẳng sao!Thanks cái nha!!!!