PDA

View Full Version : Giải thích các kí hiệu rubikkuroshi
14-08-2010, 09:00 AM
Lw Dw Rw Fw FR FL BR BL
có ai cho tớ biết các kí hiệu này có nghĩa là gì được không

PROHacker1804
14-08-2010, 09:10 AM
đó là kí hiệu trong rubik 5x5x5 (hình như là thế)

kuroshi
14-08-2010, 09:12 AM
cái này trong 3x3x3 có dùng mà
http://cubewhiz.com/f2l.html[hr]


đó là kí hiệu trong rubik 5x5x5 (hình như là thế)


cái này trong 3x3x3 có dùng mà
http://cubewhiz.com/f2l.html

transportany
14-08-2010, 09:32 AM
Lw Dw Rw Fw FR FL BR BL
có ai cho tớ biết các kí hiệu này có nghĩa là gì được không

Lw = l; Dw = d; Rw = r; Fw = f; FR là F2L ở slot giao giữa mặt F và R. Mấy cái khác tương tự nhá

kuroshi
14-08-2010, 09:57 AM
Lw Dw Rw Fw FR FL BR BL
có ai cho tớ biết các kí hiệu này có nghĩa là gì được không

Lw = l; Dw = d; Rw = r; Fw = f; FR là F2L ở slot giao giữa mặt F và R. Mấy cái khác tương tự nhá


thank you very much

kprsr
14-08-2010, 10:59 AM
Cái này mình tưởng nó chỉ dùng trong 4x4 thôi chứ nhỉ,tại cái công thức tráo của 4x4 mình thấy cái này:D