PDA

View Full Version : [Video] S2L cho megaminxconghau99
16-08-2010, 10:39 PM
lên youtube tìm cách giải megaminx thì tìm được vài video rất có ích cho việc giải megaminx nên post cho các bạn tham khảo.S2L là bước hoàn thành tầng 3 và 4, rất giống F2L.
http://WWW.youtube.com/watch?v=Z-Dd4ipMSGk
http://WWW.youtube.com/watch?v=4miBRQEMrj4