PDA

View Full Version : hướng dẫn giải rubik 360recca1612
21-08-2010, 02:07 PM
RrANL2A7LrE&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-1-HM

lần đầu post video nếu có sai sót mong mọi người thông cảm

o0ozu_mjo0o
21-08-2010, 02:17 PM
RrANL2A7LrE&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-1-HM

lần đầu post video nếu có sai sót mong mọi người thông cảm


có pải clip bạn làm đâu mà sai sót ji`
dù sao cũg tks trog khi mình chưa nhìn thấy con này bao h:D

yolkstar
21-08-2010, 02:32 PM
RrANL2A7LrE&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-1-HM

lần đầu post video nếu có sai sót mong mọi người thông cảm


có pải clip bạn làm đâu mà sai sót ji`
dù sao cũg tks trog khi mình chưa nhìn thấy con này bao h:D

chưa thấy bao giờ thì đúng là em ở trong làng ra rồi, bản nào vậy em :)) :)) :))

o0ozu_mjo0o
21-08-2010, 02:34 PM
RrANL2A7LrE&feature=rec-LGOUT-exp_fresh+div-1r-1-HM

lần đầu post video nếu có sai sót mong mọi người thông cảm


có pải clip bạn làm đâu mà sai sót ji`
dù sao cũg tks trog khi mình chưa nhìn thấy con này bao h:D

chưa thấy bao giờ thì đúng là em ở trong làng ra rồi, bản nào vậy em :)) :)) :))


ý em là chưa thấy ngoài đời bao h:|

xuan_luyen
05-09-2010, 05:50 PM
hì. mình đang tìm nơi phân phối mà chắc nó chưa về VN. Cùng lắm thì nó là hàng Hồ Cẩm Đào thôi.

p0ywave
05-09-2010, 05:53 PM
Cái này ở Rubik Seller có bán 450k
Hàng xịn

rubikvn2100
05-09-2010, 06:24 PM
hì. mình đang tìm nơi phân phối mà chắc nó chưa về VN. Cùng lắm thì nó là hàng Hồ Cẩm Đào thôi.

cái này ở VN có người có từ hồi 1.5 năm trước rồi