PDA

View Full Version : buổi phỏng vấn với nhà thiết kế A VI (translated by Sun123)sun123
22-08-2010, 01:44 PM
Lấy hình từ: http://bbs.mf8.com.cn/viewthread.php?tid=56549

http://img34.imageshack.us/img34/854/67465469.jpg

http://img22.imageshack.us/img22/7433/55622405.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/708/70448650.jpg


http://img683.imageshack.us/img683/2828/89890662.jpg


================================================== ======
nguyên bản ở đây http://bbs.mf8.com.cn/viewthread.php?tid=56639


国甲封五解析
About the Alpha V-SV

về cube Alpha V-SV

国甲杯广州大魔方赛破了很多纪录, 中包含了两个世界纪录,封五也首次 世了。参加比赛的很多朋友都得到了 封五的测试样品当作纪念。

In the Guangzhou Big Cubes ’10 there were many records broken, including 2 WR. And, for the first time, the Alpha V-SV was revealed; many of the participants got the samples as a souvenir of the competition.

Trong cuộc thi Guangzhou Big Cubes ’10 , đã có rất nhiều kỉ lục được phá, bao gồm 2 kỉ lục thế giới..Và lần đầu tiên khi AlphaV-SV được tiết lộ, đã có rất nhiều thí sinh nhận cube mẫu như là quà lưu niện từ cuộc thi (sướng ghê)

纪念品是第一次试模的,所以还存在 陷,不过和第一版甲五一样,大家可 保留起来,见证一款产品是怎样被改 进。

These are the first shots of the mold, so there are possible flaws in the puzzle itself; but just like the original Alpha V prototypes, you could always keep it for memorial as it is the very first version.

Đó là những khuôn mẫu đầu tiên , nên cube khó tránh được những sai sót. Nhưng cũng giống như bản gốc A5 nguyên mẫu ,bạn có thể giữ nó như là 1 kỉ niệm về phiên bản A5 đầu tiên được tung ra.

一如既往的,无论封五大家喜欢不喜 ,我会与大家交流这款作品的设计理 。
封五我以前透露过,会是一款没有太 创意的设计。我只希望设计一款将国 目前的一些比较成功的元素融合到一 起的作品。封五不需要耀眼,也不需 有超凡脱俗的性能,我只希望它朴实 华,可以被更多朋友接受。吸引眼球 不是它的目的。

As before, I will always welcome advices and constructive criticisms whether you like the cube or not.
I have said before that the new Alpha V-SV will not yield much new conceptual designs; it would simply possess the more successful designs so far that we have applied. The Alpha V-SV does not need to be eye-catching this time, nor does it need to have very prominent performances; I simply want it to be clean and straight-forward, to be more widely accepted by most cuber. The objective of this cube is not being the dazzler like before.

Cũng như trước đây , tôi vẫn sẽ hoan nghênh nhưng ý kiến đóng góp và những lời chỉ trích để cube ngày một hoàn thiện , dù bạn có thích cube hay không.
Như tôi đã nói trước đây, phiên bản Alpha V-SV mới sẽ không mang lại nhiều thiết kế về cấu trúc cube mới, nó chỉ đơn giản là sẽ có những thiết kế thành công hơn cho đến nay mà chúng tôi đã áp dụng .cube Alpha V-SV không cân phải được xem là bắt mắt vào thời điểm này , cũng như những màn"biểu diễn"
đáng chú ý .Tôi chỉ muốn nó được sạch sẽ và tiến thẳng đến thành công, làm hài lòng hầy hết cuber(clean , không hiếu). Mục tiêu của cube này cũng không phải là sự hào nhoán về cấu trúc cũng như bề ngoài của nó như trước đây nữa

封五的设计并没有特别重大的革新, 而也有一些细节是值得注意和首次出 的。
首先,为什么要叫封五不叫甲六? 本来确实是想叫个“甲六”的,然而 甲”系列 和“封”系列的区别是什么?最早的 闭系列是外开口的,比如封一、封二 封三。然而从封四开始,国甲的封闭 系列也有从里面盖盖子了。“甲”系 是一次成形的棱块,没有任何盖子。 封”系列是多需要盖子来改进摩擦对 称性或者封闭外观。因为本款封五和 四大结构上基本一致,都是棱块有盖 从里面盖的,甲五是一次成形的棱块 ,所以它称为封五是没错的。

The Alpha V-SV does not have very significant innovations, but there are still some very interesting details about this model that are premiere.
First of all, why is the cube a “SV” model 5, rather than a “mainstream” Alpha VI? Well, I did wanted to call it Alpha VI in the first time, but then I remembered about the definition of the two series…..
In the beginning, the earliest sealed mechanism speedcubes have caps on the outside (i.e. Alpha I, II, and III -SVs). However, starting from the Alpha IV-SV there are also caps in the insides, too. The mainstream Alphas all have one-piece edge pieces and are not caped at all, while the “SV” series uses caps to produce evenly distributed contacting surfaces. Since the Alpha V-SV has similar mechanism with the previous IV-SV (both have edge caps on the insides), it is rightful to classify it in the “SV” series.

Phiên bản Alpha V-SV này không có nhiều cải tiến đáng kể lắm, nhưng vẫn có những chi tiết khá thú vị giống như bản mẫu đã được tiết lộ
Trước hết , tại sao cube được tên là "SV" model 5, thay vì là dòng Alpha VI chính thống? Thật ra lúc đầu tôi đã muốn đặt tên nó là Alpha VI , nhưng rồi tôi nhớ lại 2 dòng này là khác nhau ...
Lúc đầu , những speedcube "đàn anh" đã được bán ra có cap bên ngoài (VD:A I,II ,& III- dòng SV). Tuy nhiên , kể từ phiên bản AlphaVI-SV ,sẽ có cap ở bên trong lẫn bên ngoài.Dòng Alpha "chính thống" không hề được gắn cap ở những edge(viên góc , pop ra tìm cap sướng luôn) .Trong khi dòng "SV" sử dụng cap để phân bố đểu lực ma sát trên bề mặt. Đặt biệt là cube Alpha V-SV có cơ chế tương tự như phiên bản "đàn anh" IV-SV (đều có cap ở bên trong lẫn ngoài viên góc), nó rất xứng đáng để được phân vào dòng SV

分析一下设计,棱块和角块的盖子都 小圆孔在上面,是做什么用的?从“ 燕”开始就引入了重量可调的设计, “海燕”的棱块和角块内部都有圆孔 以给大家拧螺丝进去增加重量。只是 前为止好像很多魔友是知道这个作用 的,就是没有自己去试过,因为可能 丝没找到或者觉得上螺丝比较不方便 在封五上,这种配重装置进行了一些 人性化的升级,将以前拧到块里面改 拧到盖子上,再盖上盖子来配重。
为了消除大家觉得找螺丝不方便的问 ,我们会在正式版的里面配上相应尺 的螺丝来给大家方便改重量。要做的 就是有更多的可玩性和更多的重量调 范围。封五轻吗?轻的,不过需要他 只需要增加配重就可以了,增加配重 的方式会很方便,而且重量调整的范 会很大,可以在角块加重也可以在棱 加重。

Now to the design; what are the little holes on the edge and corner caps for? Actually, it is the weight adjustment design that was handed down from the HaiYan: you could put screws in these holes to change the weight to your liking (though apparently not many people knew about this feature…or that they could not find the proper sized screws so they never tried it before). There are some improvements on this feature in the new Alpha V-SV cube that makes it more accessible: the holes are now molded onto the caps rather than on the pieces like before.
And to solve the problem of finding the proper screws, in the final edition will be enclosed the corresponding screws for the weight adjustment. If you want your cube light, it is extremely lightweight; but if you prefer heavier cubes, simply attach more weight to the pieces and you will be satisfied by the result.

Giờ tới phần thiết kế, nhưng cái lỗ trên cap của các viên góc và cạnh có tác dụng gì ? Thật ra thiết kế này có tác dụng điều chỉnh trong lượng cube cho thích hợp , thừa hưởng từ Haiyan`s Haiyan: bạn cò thể đặt ốc vít vào những cái hố này để tuỳ chỉnh trọng lượng theo ý thí̀ch (thật ra không mấy người biết được tính năng này , tui để ý mấy thấy :) .. hoặc là hoặc là họ không tìm thấy vít có kích thước thích hợp , nên họ không bao giờ thử ).Có 1 số cải tiến về tính năng này ở cube Alpha V-SV để ta dễ dùng tinh năng này hơn: mấy cái lỗ giờ đây được đúc trên cap cubies hơn là trên cubies như trước đây.
Để giải quyết vần đề về việc tìm vít thích hợp , trong phiên bản cuối cùng sẽ kèm theo các ốc tương ứng cho việc điều chỉnh trọng lượng. Nếu bạn muốn bạn muốn cube của mình nhẹ ( chơi OH mà )thì nó sẽ siêu nhẹ chứ không chỉ nhẹ đâu. Nếu bạn bạn muốn cube của mình nặng hơn tí , thì bạn chỉ việc đặt thêm trọng lượng vào cubies( gắn ốc vào ấy mà ) và bạn sẽ hài lòng với kết quả mà mình đạt được.

中块大家看着比较炫好像。这样设计 为了让中块下部产生支撑,上部空缺 部位依靠中盖来支撑。这样设计的目 的是为了使得中块的摩擦稳定平滑而 滞小。这种中块的设计我个人觉得是 以前的作品都先进些的,可以稳定而 且小阻力。从试模的样品看来,稳定 滑的效果貌似是达到了,问题是中盖 得不好,可能会在以后 改进。

The center pieces, which many of you find it to be very odd, are designed to provide support on the bottom of the center piece, while the rigidity of the top is provided by the caps. The purpose of this design is to produce stable friction with and reduce viscosity. I personally think that this is a big improvement from all of the previous designs, as it achieves both stability and minimal resistance. It seems that the prototypes have met the objective, but the caps do not seem to stay on very well; this problem will be corrected in the future.

Mấy viên center mà bạn thấy nó hơi "dị" thì được thiết kế để hỗ trợ phần dưới của center pieces.Mục đích của thiết kế này là tăng độ trơn , giả ma sát . Cá nhân tôi cho rằng đây là cải tiến đáng kể nhất so với những thiết kế trước đây, và nó cũng đạt được sự ổn định cùng với độ bền tối đa . Bản nguyên mẫu này có vẻ đã đạt được mục tiêu , nhưng cáp cubie có vẻ không chịu ở yên 1 chổ ( hay pop ấy mà) ; lỗi này sẽ sớm được khắc phục trong tương lai.

棱块从外观上很明显,外面四个角的 位好像被刀切了一片,组装出效果来 ,我觉得这下去的一片给我感觉非常 舒服。彻底的解决了角块和棱块碰撞 问题,而且我觉得很巧妙和好看。

The edge pieces have an apparent new design: the outer edges of the piece have been “trimmed” to create a chamfer that increased the comfort of the cube. This solved the problem of the corner and edge pieces hitting on each other (Daniel: I’m not quite sure of what he’s talking about here…) and, above all, looks much better and more elegant.

Những viên cạnh đã được thiết kế mới : cạnh ngoài của các cubie đã được "gọt dũa" để tạo ra những đường rãnh nhằm làm tăng sự thoải mái của cube . Điều này giải quyết vấn đề về cái viên góc và cạnh va chạm vào nhau( có vẻ là chống kẹt) và trên hết nó trông đẹp và tao nhã hơn.

魔方整体设计的理念是非常强调防止 滞方面的性能的。我们现在的设计不 只是手感如何如何,而是我们希望国 甲的东西可以用很长时间以后润滑水 并不高的情况下也能达到比较高的水 ,从封五的设计和材质上看,基本已 经杜绝了那种因为粘滞造成魔方报废 情况。大家也感受到了封五的材料比 脆,结合几个既有稳定性又有小接触 面的设计,希望封五在防止粘滞方面 到一个新的高度。

The overall design focuses on the prevention of increasing viscosity of the turning. Currently Alpha has been working on not only the feel of the cube, but also the durability (i.e. performance consistency) and tolerance to lubrication. From the design and material of the new Alpha V-SV, you could see that it basically got rid of the deterioration issue that the majority of speedcubes have. The plastic used have a rather crispy feel to it, and we combined the designs of the contacting surface reduction and stability to improve the overall durability. We hope that this cube would be a new milestone of deterioration reduction.

thiết kế trên tập trung ngăn chặn hiện tượng trơn thái quá .Gân đây Alpha không chỉ đang giải quyết vấn đề về cảm giác khi cầm cube mà còn về tính bên vững của cube ( là các cubie phải chuyển động nhất quá với nhau) và chịu được silicone bôi trơn .Nhờ thiết kế và chất liệu tạo nên Alpha V-SV , bạn có thể thấy rằng nó cơ bản đã thoát khỏi vấn đề bị hư hỏng dần theo thời gian không như hầu hết các cube hiện nay . Loại nhựa được dùng giúp cube có cảm giác nhanh nhẹn hơn , và chúng tôi kết hợp thiết kế của giảm bề mặt tiếp xúc và sự ổn định để nâng cao độ bền tổng thể. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cube mới có chất lượng bền hơn

设计的尺寸是54.5 属于比较小一点,但又不小的太多。 觉得不管你拿起它来是喜欢还是不喜 ,能让大家用它拧出更快的成绩才是 好的设计。55mm 、56mm、57mm 大家也许已经尝试过不少,尝试一下54 .5mm,也许能让你创造出更好的成绩。

The size is 54.5 mm on each side, a slightly smaller yet not too much size. However in my opinion, it doesn’t matter whether you prefer the size or not, being able to let most people to achieve fast times is the only thing that matters for a successful design.

kích thước 54,5 mm là mỗi bên, có kích thước hơi nhỏ hơn nhưng vẫn không quá nhiều. Tuy nhiên theo ý kiến của tôi, nó không quan trọng cho dù bạn thích kích cỡ hay không, để hầu hết mọi người đều có thể đạt được thời gian
tốt nhất là điều duy nhất mà những thiết kế thành công đặt làm mục đích.

还有个小小的细节是中块的下部比上 略大,希望通过这种方式使得转动时 有更小阻力又有足够的 稳定性。
不要忘记这只是国甲目前为止创意最 的设计。我们希望他的做工和品质达 一个比较高的水准。

And one more minor detail is that the center pieces have its bottom slightly larger that the top; we hope to achieve better stability and lesser resistance using this method.
Don’t forget that this is the least creative product currently; we wish to let this cube raise the quality and workmanship to a higher level

Và thêm 1 chi tiết nhỏ nữa là center piece có phần dưới hơi nhỏ hơn so với phần trên của nó; chúng tôi hy vọng sẽ đạt được sự ổn định tốt hơn và tăng độ bền bằng cách sử dụng phương pháp này.

从第一次试模的样品来看,大家还是 应了一些问题。我们会反馈大家反应 问题继续改进封五。一款好的设计需 要时间和不断的改进才能使它成熟。 前我拿到的样品来看,玩了几天我觉 还是有一些亮点。手感风格比较轻盈 小巧和比较脆。最终正式版的性能将 如何,组装和改进的方法我会再向大 公布。

We encourage you to tell us about problems with this cube that you found, so we could correct them. A good product takes time and endless changes for it to mature. We will inform you about the performances and assembling/modification instructions later on.

Chúng tôi khuyến khích bạn báo cho chúng tôi những lỗi của cube mà bạn phát hiện được , từ đó chúng tôi sẽ điều chỉnh lại .Một sản phẩm tốt cần thời gian và rất nhiều cơ hội để hoàn thiện .Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biêt về những đặt tính của cube và cách lắp ráp lắp ráp / hướng dẫn sửa đổi sau này.
translated by Sun123
nguồn :http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?t=22493
bài có chất lượng thì các bạn thanks nha

haily
22-08-2010, 01:48 PM
con này nhìn cũng ngon phết nhỉ, nó mà hơn a5 là#:-S

ronstopable83
22-08-2010, 02:02 PM
ông này tả về con này nghe ngon quá:-S! ko biết sẽ thế nào đây:-S

babyvippr0
22-08-2010, 02:08 PM
:-? đọc mà thèm nhỉ _ _! nhìn cấu trúc nó lạ lạ _ _!!!!! càng ngày càng cải tiến :-ss

sun123
22-08-2010, 02:42 PM
đọc bài của ông designer này mới để ý đế 1 cái lổ trên cáp ,

thi đấu
22-08-2010, 07:16 PM
thanks for share totttttttttotot

chickenfly
24-08-2010, 04:26 AM
mình nghĩ con này đâu phải A 6 đâu, nó đề là A-SV mà :-S

o0ozu_mjo0o
24-08-2010, 05:42 AM
lại A6 à
tưởg dẹp cái này rồi cơ mà:|............................................. ................=;