PDA

View Full Version : Luật giải tối ưuSm0k3
28-08-2010, 09:10 PM
Các bạn đã từng làm FMC thì post các luật của WCA về giải tối ưu nhé. Mình nghĩ điều này rất cần thiết khi làm FMC :D

hoanghiep64
28-08-2010, 09:12 PM
không biết khi giải có được mang theo một tờ giấy để ghi công thức cho đỡ phải nhớ không anh

kidrock2007
28-08-2010, 09:13 PM
một mem nữa có ước mơ giải tối ưu giống mình.thời gian xem là 60 p

super-rubik
28-08-2010, 09:14 PM
không biết khi giải có được mang theo một tờ giấy để ghi công thức cho đỡ phải nhớ không anh


Hình như viết ra tờ giấy scram thì phải.

vam_nnt
28-08-2010, 09:19 PM
bạn phải đem theo 3 cube ( k đc mang j` khác kể cả tờ công thức v...v....). Đến giờ thi bạn đc đưa 1 tờ scram và 1 tờ nháp. Trong thời gian 1 tiếng ( k kể thời gian ngủ nghỉ .....) bạn phải hoàn thành xong khối rubik bằng cách ghi lời giải vào tờ giấy. Scram k bắt buộc theo mặt nào. Cứ thế là xong thoy.

lxhxxnxxx
28-08-2010, 09:25 PM
Tạm dịch

E1) Regulations are as described in Article A (Speed Solving).
Additional/special regulations for Fewest Moves Solving are described below.

* E1a) Solution tối đa là 80 moves

E2) Procedure for Fewest Moves Solving:

* E2a) Trọng tài đưa tờ scramble cho tất cả các thí sinh sau đó nói Go + bắt đầu tính giờ.
* E2b) Thí sinh có đúng 60' để hoàn thành phần thi
* E2b1) Trọng tài thông báo mỗi khi qua 30', 50', 55' và 59'. 60' thì nói Stop.
* E2c) Sau đúng 60' các thí sinh phải có solution viết rõ ràng đưa cho trọng tài, các kí hiệu theo đúng chuẩn. Nếu sai thì bị coi là không hoàn thành.
* E2d) Để đo độ dài ngắn của solution thì làm theo cái gọi là "Half Turn Metric" - (đây đại khái quy định xem thế nào là một move)
* E2e) Solution không được phép có bất kì liên hệ nào với scramble cho sẵn. Nếu không sẽ bị coi là không hoàn thành.
* E2f) Thí sinh phải giải thích rõ ràng cho solution của mình (phần này không bắt buộc viết trên giấy).

E3) Dụng cụ được sử dụng : giấy bút (trọng tài cấp), 3 cubes + các thể loại stikcer (tự cung)

* E3a) Sử dụng bất kì đồ dùng khác : bị loạiE1) Regulations are as described in Article A (Speed Solving).
Additional/special regulations for Fewest Moves Solving are described below.

* E1a) The maximum length of a solution is 80 (moves and rotations).

E2) Procedure for Fewest Moves Solving:

* E2a) The judge hands a scramble sequence to all competitors with a print of the scramble position. The judge starts the stopwatch and says 'Go'.
* E2b) The competitor has 60 minutes total time for solving the scramble in as few moves as possible.
* E2b1) A judge should announce the remaining time after 30 minutes, 50 minutes, 55 minutes and 59 minutes, and 'Stop' at 60 minutes.
* E2c) At the end of the 60 minutes the competitor must have his solution written down clearly for the judge, notation according to Article 12. Penalty: disqualification of the solve.
* E2d) The metric to measure the length of the solution, is Half Turn Metric.
* E2e) The solution of the competitor must not be in any way related to the scrambling algorithm. Penalty: disqualification of the solve.
* E2f) The competitor must be able to give a clear explanation of the solution.

E3) The competitor may use the following objects: paper and pen (both supplied by judge), 3 cubes (self supplied), unlimited coloured stickers (self supplied).

* E3a) Penalty for using other objects: disqualification of the solve.

Đây là phần Half Turn Metric :

Half Turn Metric (HTM) is defined as:

* 12a17) Each move of the categories Face Moves and Double Outer Slice Moves is counted as 1 move.
* 12a18) Each move of the categories Inner Slice Moves and Middle Slice Moves is counted as 2 moves.
* 12a19) Each rotation is counted as 0 moves.


Trong này lại nói đến tiếp là Face Moves, Double Outer Slice Moves, Inner Slice, Miđle Slice Moves. Quote tiếp =) :

Notation for Rubik's Cube and similar puzzles:
Face Moves:

* 12a1) Clockwise, 90 degrees: F (front face), B (back face), R (right face), L (left face), U (upper face), D (bottom face).
* 12a2) Counter clockwise, 90 degrees: F', B', R', L', U', D' (see 12a1).
* 12a3) Clockwise, 180 degrees: F2, B2, R2, L2, U2, D2 (see 12a1).
* 12a4) Counter clockwise, 180 degrees: F2', B2', R2', L2', U2', D2' (see 12a1).

Double Outer Slice Moves (outer slice plus adjacent inner slice):

* 12a5) Clockwise, 90 degrees: Fw, Bw, Rw, Lw, Uw, Dw. (see 12a1).
* 12a6) Counter clockwise, 90 degrees: Fw', Bw', Rw', Lw', Uw', Dw' (see 12a5).
* 12a7) Clockwise, 180 degrees: Fw2, Bw2, Rw2, Lw2, Uw2, Dw2 (see 12a5).
* 12a8) Counter clockwise, 180 degrees: Fw2', Bw2', Rw2', Lw2', Uw2', Dw2' (see 12a5).

Inner Slice Moves (adjacent slice of outer slice only):

* 12a9) Clockwise, 90 degrees: f, b, r, l, u, d. (see 12a1).
* 12a10) Counter clockwise, 90 degrees: f', b', r', l', u', d' (see 12a9).
* 12a11) Clockwise, 180 degrees: f2, b2, r2, l2, u2, d2 (see 12a9).
* 12a12) Counter clockwise, 180 degrees: f2', b2', r2', l2', u2', d2' (see 12a9).

Middle Slice Moves (middle slice of puzzles with odd number of slices, middle two slices of puzzles with even number of slices):

* 12a13) Clockwise, 90 degrees: M (same direction as L), S (same direction as F), E (same direction as D). (see 12a1).
* 12a14) Counter clockwise, 90 degrees: M', S', E' (see 12a13).
* 12a15) Clockwise, 180 degrees: M2, S2, E2 (see 12a13).
* 12a16) Counter clockwise, 180 degrees: M2', S2', E2' (see 12a13).

Tổng kết 2 quote này =)), tạm dịch (đối vào fewest move 33) thì R, R', r, r', R2, L2 ... là 1 move. M E S M' E' S', M2 ... đều là 2 moves.
Ngoài ra xoay cube thì không tính là 1 move. Thoải mái.

Nguồn : http://www.worldcubeassociation.org/regulations/

kidrock2007
28-08-2010, 09:48 PM
mới viết xong cái pll tối ưu anh em vào cho ý kiến nhé.nhưng mà M,E,S là 2 move thì mình sẽ phải xem lại mới đơợc