PDA

View Full Version : Masato Onobe 3x3 avg12 8.64 (avg5 7.63) :O :O :OBaoquoc007
31-08-2010, 05:28 PM
http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)


Average of 12: 8.64
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39) 9.73 9.58 7.45 9.16 (10.25) 9.12 10.20

Average of 5: 7.63
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39)


http://WWW.youtube.com/watch?v=PYTFHfHqoC0&feature=player_embedded


Pha 6.39s e nhìn ko lầm thì full step http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)

programmer_94
31-08-2010, 05:30 PM
lại là quái vật :|
giờ mới nghe về bác này :|

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 05:30 PM
lại quái vật nào đây????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????

programmer_94
31-08-2010, 05:32 PM
scramble nhanh vãi hà http://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gif

FT khủng nhất từ trước đến nay http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif

vipxu_a7
31-08-2010, 05:32 PM
Mình vừa mới search WCA Profile của ông ấy đây http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2008ONOB01ư

Lên tay nhanh quá,năm nay mới ave 16.xx mà :-??:

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 05:34 PM
scramble nhanh vãi hà http://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gif

FT khủng nhất từ trước đến nay http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif http://vozforums.com/images/smilies/Off/oh.gif


look nó cũg kinh nữa chứ:|
đập space rất ngon:))
@haily: tay này ko CN mà ave 8s đó em:X

programmer_94
31-08-2010, 05:35 PM
có nhầm lẫn gì ko http://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gif sao mà thành tích giảm kinh vậy http://vozforums.com/images/smilies/Off/cry.gif

Nếu thật vậy thì thằng này còn khủng hơn Felik nữa http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif

Baoquoc007
31-08-2010, 05:36 PM
Không hề color neutral http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/88.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/88.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/88.gif (http://Blog.Uhm.vN)

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 05:36 PM
có nhầm lẫn gì ko http://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gif sao mà thành tích giảm kinh vậy http://vozforums.com/images/smilies/Off/cry.gif

Nếu thật vậy thì thằng này còn khủng hơn Felik nữa http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif


prepared:|[hr]


Không hề color neutral http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/88.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/88.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/88.gif (http://Blog.Uhm.vN)


có đấy
mới nhận ra
nó quay cả mặt vàg làm D lần xanh lá cây làm D mà

vipxu_a7
31-08-2010, 05:38 PM
có nhầm lẫn gì ko http://vozforums.com/images/smilies/Off/waaaht.gif sao mà thành tích giảm kinh vậy http://vozforums.com/images/smilies/Off/cry.gif

Nếu thật vậy thì thằng này còn khủng hơn Felik nữa http://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/surrender.gif


prepared:|Đừng có nói thế khi chưa biết chính xác,nó tập luyện nhiều thì sao

prepared cũng phải nhớ với cả tập nhiều lắm chứ,mà nhỡ đi thi đấu người ta phát hiện ra thì sao

programmer_94
31-08-2010, 05:39 PM
prepared:|


đây là clip hôm 31/7 của nó http://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gif
http://WWW.youtube.com/watch?v=lfUtm9An39Q&feature=channel

hcuber
31-08-2010, 05:39 PM
lão này có quả Ave 5 khủng bố vãi nhìn ft hơn cả erik

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 05:40 PM
prepared:|


đây là clip hôm 31/7 của nó http://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gif
http://WWW.youtube.com/watch?v=lfUtm9An39Q&feature=channel


a
em mới phát hiện ra là thg` này nó đập cách mỏ cò

Baoquoc007
31-08-2010, 05:41 PM
prepared:|


đây là clip hôm 31/7 của nó http://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/beauty.gif
http://WWW.youtube.com/watch?v=lfUtm9An39Q&feature=channelChỉ sau 1 tháng ....

Lê Hoàng Công Thành
31-08-2010, 05:43 PM
FT và look kinh khủng khiếp :O

vipxu_a7
31-08-2010, 05:43 PM
Chắc từ hôm 16.xx tới nay nó ngồi ở nhà ôm rubik quá :-< Lên tay ko tưởng tượng nổi

Dân Nhật xoay kinh thật

haily
31-08-2010, 05:52 PM
http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)


Average of 12: 8.64
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39) 9.73 9.58 7.45 9.16 (10.25) 9.12 10.20

Average of 5: 7.63
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39)


http://WWW.youtube.com/watch?v=PYTFHfHqoC0&feature=player_embedded


Pha 6.39s e nhìn ko lầm thì full step http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)


skip PLL anh ơi[hr]
đây là clip chứng minh cho thấy FT quan trong hơn look ahead vì các pro ai look cũng như nhau

programmer_94
31-08-2010, 05:55 PM
skip PLL anh ơi


lần sau em chỉ cần quote câu nói đến là được
đừng quote cảu post :|Pha 6.39s e nhìn ko lầm thì full step http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)

vipxu_a7
31-08-2010, 05:56 PM
http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)


Average of 12: 8.64
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39) 9.73 9.58 7.45 9.16 (10.25) 9.12 10.20

Average of 5: 7.63
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39)


http://WWW.youtube.com/watch?v=PYTFHfHqoC0&feature=player_embedded


Pha 6.39s e nhìn ko lầm thì full step http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)


skip PLL anh ơi[hr]
đây là clip chứng minh cho thấy FT quan trong hơn look ahead vì các pro ai look cũng như nhauQuả đó nó cũng may mắn 1pair F2l nuẵ thì phải,nhưng mà vô lí nhé,sao nó biết skip nhanh thế nhỉ,gần như ngay lập tức daptan

Còn cái Ft qtrọng hơn look thì em đừng khẳng định nhé [-X

programmer_94
31-08-2010, 05:59 PM
Quả đó nó cũng may mắn 1pair F2l nuẵ thì phải,nhưng mà vô lí nhé,sao nó biết skip nhanh thế nhỉ,gần như ngay lập tức daptan

Còn cái Ft qtrọng hơn look thì em đừng khẳng định nhé [-X


nó nói đúng đấy :|
trình anh còn yếu nên ko biết thôi
giờ anh nghĩ coi
cùng 1 bài toán Casio
cả 2 thằng chuyên toán đều biết cách giải nâng cao
hỏi anh thằng nào nhanh hơn
tất nhiên là thằng bấm máy nhanh hơn rồi :|

phong96
31-08-2010, 06:03 PM
Ôi http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/57.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/57.gif (http://Blog.Uhm.vN)
Khủng Qúa http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/61.gif (http://Blog.Uhm.vN)
Đna ăn cơm nhìn nó quay mún ói hết ra http://blog.uhm.vn/emo/babysoldier/31.gif (http://Blog.Uhm.vN)

vipxu_a7
31-08-2010, 06:04 PM
Quả đó nó cũng may mắn 1pair F2l nuẵ thì phải,nhưng mà vô lí nhé,sao nó biết skip nhanh thế nhỉ,gần như ngay lập tức daptan

Còn cái Ft qtrọng hơn look thì em đừng khẳng định nhé [-X


nó nói đúng đấy :|
trình anh còn yếu nên ko biết thôi
giờ anh nghĩ coi
cùng 1 bài toán Casio
cả 2 thằng chuyên toán đều biết cách giải nâng cao
hỏi anh thằng nào nhanh hơn
tất nhiên là thằng bấm máy nhanh hơn rồi :|


Nói thật vs em Tường chứ trình anh còn yếu thế này chứ solo ngang vs em chưa chắc em đã ăn được nhé

Có hẳn 1 topic riêng ra đó rồi,ai cũng có ý kiến của mình cả.Nếu mà nói trình còi ko biết FT hay look tốt hơn thì mấy Pro comment mấy ý kiến trái chiều bên topic kia đều còi hết à

Em muốn nói được ai thì trước nhất pro thật sự đi đã nhé

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 06:05 PM
Quả đó nó cũng may mắn 1pair F2l nuẵ thì phải,nhưng mà vô lí nhé,sao nó biết skip nhanh thế nhỉ,gần như ngay lập tức daptan

Còn cái Ft qtrọng hơn look thì em đừng khẳng định nhé [-X


nó nói đúng đấy :|
trình anh còn yếu nên ko biết thôi
giờ anh nghĩ coi
cùng 1 bài toán Casio
cả 2 thằng chuyên toán đều biết cách giải nâng cao
hỏi anh thằng nào nhanh hơn
tất nhiên là thằng bấm máy nhanh hơn rồi :|


thg` máy sịn hơn:D

programmer_94
31-08-2010, 06:06 PM
Nói thật vs em Tường chứ trình anh còn yếu thế này chứ solo ngang vs em chưa chắc em đã ăn được nhé

Có hẳn 1 topic riêng ra đó rồi,ai cũng có ý kiến của mình cả.Nếu mà nói trình còi ko biết FT hay look tốt hơn thì mấy Pro comment mấy ý kiến trái chiều bên topic kia đều còi hết à

Em muốn nói được ai thì trước nhất pro thật sự đi đã nhé


làm cái clip 12 đi
anh Quyền làm trọng tài
ok ?

còn cái câu cuối
em chưa hề nói em pro :|

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 06:07 PM
Nói thật vs em Tường chứ trình anh còn yếu thế này chứ solo ngang vs em chưa chắc em đã ăn được nhé

Có hẳn 1 topic riêng ra đó rồi,ai cũng có ý kiến của mình cả.Nếu mà nói trình còi ko biết FT hay look tốt hơn thì mấy Pro comment mấy ý kiến trái chiều bên topic kia đều còi hết à

Em muốn nói được ai thì trước nhất pro thật sự đi đã nhé


làm cái clip 12 đi
anh Quyền làm trọng tài
ok ?

làm xog up lên cho cả 4r cùg bjk
cần ji` 1 mình anh quyền:|

phong96
31-08-2010, 06:07 PM
Em thấy FT quan trọng hơn http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/20.gif (http://Blog.Uhm.vN)
Lúc trước sub 35, xong 2 tần đâu cỡ 20s
Giờ em ave 2x.xx s thì F2L cũng vậy
Mà ai chả bik mún giảm thời gian F2L thì phải luyện look
Trong thòi gian em chỉ luyện FT ; cũng không học thêm CT nào
=>> FT rất quan trọng http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/4.gif (http://Blog.Uhm.vN)

vipxu_a7
31-08-2010, 06:08 PM
Nói thật vs em Tường chứ trình anh còn yếu thế này chứ solo ngang vs em chưa chắc em đã ăn được nhé

Có hẳn 1 topic riêng ra đó rồi,ai cũng có ý kiến của mình cả.Nếu mà nói trình còi ko biết FT hay look tốt hơn thì mấy Pro comment mấy ý kiến trái chiều bên topic kia đều còi hết à

Em muốn nói được ai thì trước nhất pro thật sự đi đã nhé


làm cái clip 12 đi
anh Quyền làm trọng tài
ok ?


Gặp nhau đi rồi hẵng,chứ trình anh yếu hay ko thì anh cũng dám tham gia,dám thể hiện,dám thi,dám post kếT quả dù là DNF chứ ko phải cứ như em:đừng để ai mà đặc biệt là anh nghi ngờ trình độ của em nhé

haily
31-08-2010, 06:10 PM
http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/71.gif (http://Blog.Uhm.vN)


Average of 12: 8.64
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39) 9.73 9.58 7.45 9.16 (10.25) 9.12 10.20

Average of 5: 7.63
7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39)


http://WWW.youtube.com/watch?v=PYTFHfHqoC0&feature=player_embedded


Pha 6.39s e nhìn ko lầm thì full step http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)http://blog.uhm.vn/emo/yoyocici/85.gif (http://Blog.Uhm.vN)


skip PLL anh ơi[hr]
đây là clip chứng minh cho thấy FT quan trong hơn look ahead vì các pro ai look cũng như nhauQuả đó nó cũng may mắn 1pair F2l nuẵ thì phải,nhưng mà vô lí nhé,sao nó biết skip nhanh thế nhỉ,gần như ngay lập tức daptan

Còn cái Ft qtrọng hơn look thì em đừng khẳng định nhé [-X


cái đó là OLL chữ T, mình cũng bik cách để skip luôn PLL mà, làm ngược lại CT chữ T đó là TH OLL nó gặp phải
TH2:F R U' R' U' R U R' F'

http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll48.png
[b]* R U R' U' R' F R F'

programmer_94
31-08-2010, 06:13 PM
Gặp nhau đi rồi hẵng,chứ trình anh yếu hay ko thì anh cũng dám tham gia,dám thể hiện,dám thi,dám post kếT quả dù là DNF chứ ko phải cứ như em:đừng để ai mà đặc biệt là anh nghi ngờ trình độ của em nhé


đừng nói nhìu
làm clip đi
võ mồm
http://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gif

vipxu_a7
31-08-2010, 06:13 PM
@haily:Em á,thuộc lớp những mem ít tuổi của 4rum:Luôn trong trạng thái sẵn sàng mà thua tuổi,đừng có gặp ai cũng chào các bạn,"mình" vs "bạn" nhé

Đừng nói là em ko biết anh hơn tuổi em[hr]
Gặp nhau đi rồi hẵng,chứ trình anh yếu hay ko thì anh cũng dám tham gia,dám thể hiện,dám thi,dám post kếT quả dù là DNF chứ ko phải cứ như em:đừng để ai mà đặc biệt là anh nghi ngờ trình độ của em nhé


đừng nói nhìu
làm clip đi
võ mồm
http://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifXí,ko phải xoắn nhiều

http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8622ư

Cứ ai trong topic này nói FT hơn look là trình còi cả đấy

o0ozu_mjo0o
31-08-2010, 06:15 PM
@haily:Em á,thuộc lớp những mem ít tuổi của 4rum:Luôn trong trạng thái sẵn sàng mà thua tuổi,đừng có gặp ai cũng chào các bạn,"mình" vs "bạn" nhé

Đừng nói là em ko biết anh hơn tuổi em[hr]
Gặp nhau đi rồi hẵng,chứ trình anh yếu hay ko thì anh cũng dám tham gia,dám thể hiện,dám thi,dám post kếT quả dù là DNF chứ ko phải cứ như em:đừng để ai mà đặc biệt là anh nghi ngờ trình độ của em nhé


đừng nói nhìu
làm clip đi
võ mồm
http://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifhttp://vozforums.com/images/smilies/Off/choler.gifXí,ko phải xoắn nhiều


cho nó thân mật mà anh:)
có ji` đâu:D

programmer_94
31-08-2010, 06:20 PM
Xí,ko phải xoắn nhiều

http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8622ư

Cứ ai trong topic này nói FT hơn look là trình còi cả đấy


kiểu gió chiều nào xuôi theo chiều đó thì chả bao giờ đọt phá cả
cụ thể chính là Page và Brin đã lập ra google bằng cách đi ngược lại lý luận của thế giới


nếu mới chơi thì có thể nói FT quan trọng hơn nhưng nếu chơi lâu (thành tích tầm s và có chút FT) thì đương nhiên lookahead quan trọng hơn

FT tập thì không khó nhưng để tập lên look là rất khó, tuy nhiên mình vẫn cho rằng 2 cái quan trọng như nhau vì cho dù look tốt nhưng đến tầm 15s cũng rất cần FT nhanh và mượt thì thành tích mới lên

nếu anh chịu khó đọc kĩ lại thì có lẽ anh sẽ xin lỗi em đấy

empty1234
31-08-2010, 06:21 PM
eo ơi, nó pro vậy á :-ss
@pro, vipxu: có im hết đi không thì bảo :-w, hai chú tự nhiên gây sự vs nhau là sao, suốt ngày mất đoàn kết =.="

trung_italy
31-08-2010, 07:04 PM
Trời sinh Feliks sao còn sinh Masato Onobe :))

Namphuong
31-08-2010, 07:14 PM
Nhìn tay thẳng này như nó tua nhanh vậy, nhưng vẫn thick ft của feliks hơn, công nhận tên này khiếp quá!

vam_nnt
31-08-2010, 07:20 PM
trình độ cuber thế giới ngày càng tăng :( avg sub 12 có đúng 1 quả làm mặt trắng) sợ thật

anhkhoi159
31-08-2010, 07:30 PM
sắp có vid avg of 12 sub 8s của Feliks trong nay mai :-?

lxhxxnxxx
31-08-2010, 08:04 PM
Không thể tin được ấy /:)
Không muốn tin ấy =)

Rubik_NMN
31-08-2010, 08:06 PM
Ảo kinh:O :O :O
Biết bao giờ mới được bằng anh ấy:(( :(( :((

pirates00
31-08-2010, 08:24 PM
Sao dạo này forum mình war vì toàn những chuyện vớ vẩn thế này -_-
Nói cho cùng thì finger trick hay look ahead đều quan trọng, nó đều ảnh hưởng đến thời gian cả, không nên luyện cái này mà bỏ cái kia.
Chấm dứt war đi nha, còn war nữa là đổ máu đấy -_-

nvt_zion
31-08-2010, 08:33 PM
Sao nhìn tay nó ảo quá vậy :-? Cứ như là siêu nhân :-? Có phải x2 ko nhỉ :-? rồi ghép cái màn hình vào :-?

Baoquoc007
01-09-2010, 09:21 PM
Masato Onobe = CUBER ĐỘT BIẾN.

programmer_94
02-09-2010, 02:49 PM
Masato Onobe = CUBER ĐỘT BIẾN.


Chuẩn :|
anh cũng ko tin là có thể lên tay như tên lửa thế được :|

Tnghia
02-09-2010, 03:37 PM
Nó xài cube gì mà nghe tiếng sướng lỗ tai thế nhỉ?
Mà ai nhìn kĩ sẽ thấy sticker màu cam, xanh dương bị tróc ở những chỗ rất khó hiểu (giống nhau nhá) => thằng này có cách FT lạ?

super-rubik
03-09-2010, 08:57 AM
Vãi hà quá :-S:-S:-S:-S:-S:-S:((:((:((:((:((:((:((

24/7_i.miss_you
03-09-2010, 08:59 AM
ft và look khủng khiếp
ước gì mỳnh được như anh ấy =))