PDA

View Full Version : giúp về pll vớiba0pr09x
07-09-2010, 01:35 PM
http://i889.photobucket.com/albums/ac93/ba0pr09x_2010/KIEM%20THE/pllcase14.png
giúp e ai có cách giải TH mà ít liên quan tơi l' l ..

ronstopable83
07-09-2010, 01:38 PM
mình đang dùn nè bạn:D R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F

ba0pr09x
07-09-2010, 01:47 PM
mình đang dùn nè bạn:D R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F


cảm ơn bạn .:D

romand3
08-09-2010, 09:34 AM
R' U R' d' R' F' R2 U' R' R' F R F
Bạn có thể tham khảo các công thức trên speedsolving hoặc cubestation

devilevil123
08-09-2010, 09:36 AM
R' U R' U' y x2 R' U R' U' R2 x' U' R' U R U
Đây là công thức của Erik nè bạn ... bạn có thể lên youtube tham khảo PLL của hắn :D

viet_brother
08-09-2010, 09:49 AM
R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F
mình thấy công thức này cũng hay này, hình như là của Badmephisto ;)