PDA

View Full Version : F2l ???ebucskibur
10-09-2010, 08:08 AM
empty slot là gì vậy
có phảir là khi xong cross mà không có cặp F2l nào có thể làm luôn được đúng không?

knight1122
10-09-2010, 09:00 AM
empty = trống , empty slot là slot trống , phần advance F2l nếu nhớ ko lầm thì có phần hướng dẫn dùng slot trống này để giải cặp f2l của slot khác
làm cross xong là làm luôn f2l , mình khuyên nên Cross mặt D để dễ bắt dc cặp f2l đầu tiên