PDA

View Full Version : pattern 1x cho rubik twist (part 1)doom.rubik
11-09-2010, 06:11 PM
đây là các pattern 1x dễ xếp..dành cho các bạn mới chơi twist để làm quen..
http://ca3.upanh.com/13.130.17360779.TxY0/hinhanh0154.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360781.Mb0/hinhanh0155.jpg
http://ca4.upanh.com/13.130.17360784.qA0/hinhanh0156.jpg
http://ca3.upanh.com/13.130.17360787.KE50/hinhanh0157.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360789.7y0/hinhanh0158.jpg
http://ca3.upanh.com/13.130.17360791.OWt0/hinhanh0159.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360797.9Ht0/hinhanh0160.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360805.e5o0/hinhanh0161.jpg
http://ca3.upanh.com/13.130.17360811.XLx0/hinhanh0162.jpg
http://ca3.upanh.com/13.130.17360819.u1J0/hinhanh0163.jpg
http://ca4.upanh.com/13.130.17360828.5Bl0/hinhanh0165.jpg
http://ca4.upanh.com/13.130.17360832.3ct0/hinhanh0167.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360837.cSS0/hinhanh0168.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360845.3430/hinhanh0169.jpg
http://ca5.upanh.com/13.130.17360853.lB40/hinhanh0170.jpg
nếu thấy bổ ích thì thanks cho mình nhé...

Sm0k3
11-09-2010, 06:16 PM
Bỏ dòng cuối đi em. :D........................

doom.rubik
11-09-2010, 06:30 PM
Bỏ dòng cuối đi em. :D........................


híc em có bắt mọi người phải thanks đâu...:-S:-S:-S:-S