PDA

View Full Version : Bài toán khóduongkimngoc
12-04-2009, 06:57 PM
Mọi người giải hộ mình bài toán sau nhé.

Bài 1:Chứng minh rằng ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch.

Bài 2:Chứng minh rằng ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch.

Cái này có người đố nhưng mình chưa giải được. Mong mọi người giúp đỡ.

UMU
12-04-2009, 07:28 PM
xoay được mà, bạn cậy ra rồi lắp lại :D

Hà Gia Bảo
12-04-2009, 09:52 PM
Bài 1 :tại sao không?(cho ví dụ lun lấy cục 3x3x3 ra thữ bít liền lật ngược lên các cục khối tâm cạnh đều đối nhau cả không có di chuyển đi đâu hết)
Bài 2:thì không thể nào

titikid91yb
13-04-2009, 06:05 PM
Mọi người giải hộ mình bài toán sau nhé.

Bài 1:Chứng minh rằng ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rucbic mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác)

Bài 2:Chứng minh rằng ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác)

Cái này có người đố nhưng mình chưa giải được. Mong mọi người giúp đỡ.

để giải được thì bạn nên bít lí thuyết BLD mà anh Nghĩa đã có file hướng dẫn đó, 1 khối rubik khi về 6 mặt thì có tất cả các cạnh đều thuận, chú ý là mỗi phép quay R,L,U,D,F,B,R',L',U',D',F',B',U2,D2,R2,L2,F2,B2, đều 1 là biến cả 4 cạnh của mặt đó về trạng thái kia,2 là giữ nguyên trạng thái thuận (nghịch) của 4 cạnh đó, cho nên số cạnh thuận luôn là số chẵn, do đó không thể có chuyện 1 cạnh nghịch, tất cả các cạnh kia đều đúng vị trí được
bài 2 thì diễn đạt khó hơn 1 tí, nhưng vẫn dựa vào BLD, để mình nghĩ thêm đã, xem có xây dựng được cái song ánh nào không cho dễ nói

UMU
13-04-2009, 10:59 PM
giải bài toán này chính là chứng minh lý thuyết BLD đấy. Diễn đạt khó lắm :(

duongkimngoc
14-04-2009, 10:47 AM
Mình cũng biết là phải dùng BLD nhưng chưa thực sự rõ lắm.
Mong mọi người sớm cho lời giải chi tiết.

Trần Anh Duy
14-04-2009, 06:11 PM
Bài 1:Chứng minh rằng ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch.

Bài 2:Chứng minh rằng ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch.


Bài 1: ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch vì số cạnh cần lật luôn là số chẵn 2, hoặc 4, hoặc 6, hoặc 8 (điều phải chứng minh).

Bài 2: ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch Chứng minh tương tự bài 1:D

titikid91yb
14-04-2009, 09:17 PM
Bài 1:Chứng minh rằng ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch.

Bài 2:Chứng minh rằng ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch.


Bài 1: ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch vì số cạnh cần lật luôn là số chẵn 2, hoặc 4, hoặc 6, hoặc 8 (điều phải chứng minh).

Bài 2: ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch Chứng minh tương tự bài 1:D

ý của người ta là phải chứng minh vì sao số cạnh nghịch luôn chẵn chứ, hjx

duongkimngoc
15-04-2009, 09:35 AM
Bài 1:Chứng minh rằng ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch.

Bài 2:Chứng minh rằng ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch.


Bài 1: ko thể lật ngược một khối ở cạnh của rubik mà các khối khác vẫn ở đúng vị trí (và trạng thái) ban đầu của nó(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 cạnh nghịch vì số cạnh cần lật luôn là số chẵn 2, hoặc 4, hoặc 6, hoặc 8 (điều phải chứng minh).

Bài 2: ko thể xoay một khối ở đỉnh của rubic mà các khối khác vẫn đúng ở vị trí ban đầu(vị trí tương đối so với các khối khác) hay không thể có 1 góc thuận hoặc nghịch Chứng minh tương tự bài 1:D

ý của người ta là phải chứng minh vì sao số cạnh nghịch luôn chẵn chứ, hjx


Đúng rồi, quan trọng là phải chứng minh tại sao nó phải chẵn.
Ai cũng biết, mà chưa thấy ai c/m cả.

titikid91yb
15-04-2009, 07:36 PM
bạn không thấy tôi đã post chứng minh bài 1 rồi à:
"để giải được thì bạn nên bít lí thuyết BLD mà anh Nghĩa đã có file hướng dẫn đó, 1 khối rubik khi về 6 mặt thì có tất cả các cạnh đều thuận, chú ý là mỗi phép quay R,L,U,D,F,B,R',L',U',D',F',B',U2,D2,R2,L2,F2,B2, đều 1 là biến cả 4 cạnh của mặt đó về trạng thái kia,2 là giữ nguyên trạng thái thuận (nghịch) của 4 cạnh đó, cho nên số cạnh thuận luôn là số chẵn, do đó không thể có chuyện 1 cạnh nghịch, tất cả các cạnh kia đều đúng vị trí được"

petalia
23-02-2010, 08:33 PM
bạn không thấy tôi đã post chứng minh bài 1 rồi à:
"để giải được thì bạn nên bít lí thuyết BLD mà anh Nghĩa đã có file hướng dẫn đó, 1 khối rubik khi về 6 mặt thì có tất cả các cạnh đều thuận, chú ý là mỗi phép quay R,L,U,D,F,B,R',L',U',D',F',B',U2,D2,R2,L2,F2,B2, đều 1 là biến cả 4 cạnh của mặt đó về trạng thái kia,2 là giữ nguyên trạng thái thuận (nghịch) của 4 cạnh đó, cho nên số cạnh thuận luôn là số chẵn, do đó không thể có chuyện 1 cạnh nghịch, tất cả các cạnh kia đều đúng vị trí được"


đúng , khi xoay R,L,U,D,F,B,R',L',U',D',F' >>> 4 cạnh được thay đổi vị trí lẫn trạng thái <<< sẽ xảy ra các trường hợp sau
cả 4 cạnh đều nghịch
cả 4 cạnh vẫn thuận
2 cạnh ngich 2 cạnh thuận
Hay nói đơn giản hơn 1 layer có số cạnh chẵn (4)