PDA

View Full Version : Rubik's UFO Reviewdevilevil123
13-10-2010, 04:18 PM
Không biết ở VN đã ai chơi cái này chưa ?
Cái này xoay hay thiệt ... :D
http://WWW.youtube.com/watch?v=23UVJBaY_-Q