PDA

View Full Version : 15.67 OH avg12 - Michal Pleskowiczdrakean
17-10-2010, 10:28 AM
http://WWW.youtube.com/watch?v=eizMTF4QKaw&feature=player_embedded#!
thật là khủng khiếp:-S:-S:-S

o0ozu_mjo0o
17-10-2010, 02:41 PM
sao hình ảnh nó bé tẹo thế nhỉ:-/
thật là khó nhìn
nhưg mà nhanh thiệt đó
hơn mềk 2 tay:D