PDA

View Full Version : [Feliks]4x4 OcR average: 41.71, and WR single: 34.41KyleTheCuber
17-10-2010, 01:40 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=w5Iund4m52w&feature=sub

taiduc95
17-10-2010, 01:55 PM
Chúc mừng cho nó :)
Mình vẫn chờ ông dizz dạy big cube đây. còn lâu mới sub 1m :(