PDA

View Full Version : Cần mọi người cung cấp các công thức sau !!!kidrock2007
25-10-2010, 01:52 PM
mình muốn mọi người cung cấp cho mình "tất cả" công thức làm góc như lật góc ngược chiều hay thuận chiều,đổi chỗ góc ,vv nói chung là liên quang tới góc .Thank hết lớn luôn/:)
Mình đặt topic trong box BLD cũng có lý do đấy .Càng nhiều càng tốt,một th có nhiều cách giải ,mọi người cứ post hết lên

zonzongl
25-10-2010, 01:57 PM
lật góc thì có 7 ct oll làm sau dấu cộng đó anh
còn hoán vị góc thì có 2 pll A, chữ E
theo em biết là như vậy đó anh[hr]
sr anh
ko để ý
ra là BLD
cái này e cũng ko biết
sr a

GunNhox
25-10-2010, 02:03 PM
[R' F R F']x2 Lật góc FDR ngc kim đồng hồ
[F R' F' R]x2 Lật góc FDR theo kim đồng hồLật góc


2 nghịch, 3 thuận: (R U2 R' U' R U' R') (L' U2 L U L' U L) (trung95)

2 thuận, 3 nghịch: (L' U' L U' L' U2 L) (R U R' U R U2 R') (trung95)

1 thuận, 7 nghịch: (F' D2 F R' U2 R)*2 (trung95)


Hoán vị góc


(1 5)(2 6)(3 7)(4 8): (RB'R'B)x3-(LF'L'F)x3-(L'BLB')x3-(FR'F'R)x3 (Masayuki Akimoto)

(1 3 6): U' R2 U R2 U F2 U' R2 U' R2 U F2 (Ron van Bruchem)

(34)(26): (U2'RU'R'U'RU'R')*2 (Joel)

(34)(15): (U2'L'ULUL'UL)*2

tuanking1510
30-10-2010, 06:19 AM
Tiện đây mọi người cho em xin lun công thức cạnh dc hok ạ

ebucskibur
30-10-2010, 08:39 AM
mình muốn mọi người cung cấp cho mình "tất cả" công thức làm góc như lật góc ngược chiều hay thuận chiều,đổi chỗ góc ,vv nói chung là liên quang tới góc .Thank hết lớn luôn/:)
Mình đặt topic trong box BLD cũng có lý do đấy .Càng nhiều càng tốt,một th có nhiều cách giải ,mọi người cứ post hết lên

cái này trong hướng dẫn của anh Nghĩa có rùi mà bạn[hr]

wochuy91
30-10-2010, 09:25 AM
mình muốn mọi người cung cấp cho mình "tất cả" công thức làm góc như lật góc ngược chiều hay thuận chiều,đổi chỗ góc ,vv nói chung là liên quang tới góc .Thank hết lớn luôn/:)
Mình đặt topic trong box BLD cũng có lý do đấy .Càng nhiều càng tốt,một th có nhiều cách giải ,mọi người cứ post hết lên

cái này trong hướng dẫn của anh Nghĩa có rùi mà bạn[hr]mình muốn mọi người cung cấp cho mình "tất cả" công thức làm góc như lật góc ngược chiều hay thuận chiều,đổi chỗ góc ,vv nói chung là liên quang tới góc .Thank hết lớn luôn/:)
Mình đặt topic trong box BLD cũng có lý do đấy .Càng nhiều càng tốt,một th có nhiều cách giải ,mọi người cứ post hết lên


có cả theo góc và cạnh
bạn cứ làm theo công thức để thấy kết quả
cạnh:
1 3: M'UM'UM'U2MUMUMU2
1 2 3 4: (M'U)*4(MU)*4
2 3 9 11: (M'U)*4
1 2 3 5 8 9: (RUR'F)*5
1 3 5 6 7 8 9 11: (DwDRwR)*3
lật tất cả các cạnh của mặt U và D
[F B U D R L]*2
Các mặt kia tương tự chỉ cần bạn nhớ chữ FUR và lật mặt nào thì để ở giữa
vd lật các cạnh của mặt R và L thì chữ FUR sẽ thành URF
Góc:
Monoflip A=R'D'RDR'D'RD
Monoflip A'=R'DRD'R'DRD'
(số lần cùng lật góc thuận chia hết cho 3/ số lần lật góc thuận bằng số lần lật góc nghịch)
(43)(21): RUR'URU'R'URU2'R'-R2U'R'U'RURURU'R (OLL - PLL)
(43)(12): FRUR'U'RUR'U'F'-RUR'U'RwR'URU'R'w (2 OLL's)
(234 cw): RU-R2U'R2'U-RUR'U'-RURU-RU'R'U
CP(123): RB'RF2R'BRF2R2
CP(214): L'BL'F2LB'L'F2L2
CP(731): (R2'DR2D'R2-U2)x2
CP(375): (R2U'R2'UR2-D2')x2
E = CP(12)(34): xUR'U'LURU'R'2wU'RULU'R'Ux
X = CP(13)(24): U2 EP(13)(24) = U2RLU2R'L'F'B'U2FB
Q = CP(24)(37): (RB'R'B)x3
CP(34)(26): (U2'RU'R'U'RU'R')*2
CP(34)(15): (U2'L'ULUL'UL)*2
EP(421): RU'RURURU'R'U'R2
EP(241): R2URUR'U'R'U'R'UR'
EP(193): M'U2MU2
H=EP(13)(24): RLU2R'L'F'B'U2FB
Z=EP(14)(23): UR'U'RU'RURU'R'URUR2U'R'U
EP(1 3)(9 11): M2U2M2U2
EP(1 11)(3 9): ME2ME2
EP(1 3)(7 8): (R2U2)*3
T=CP(23) EP(24): RUR'U'R'FR2U'R'U'RUR'F'
H=EP(13)(24): RLU2R'L'F'B'U2FB


bạn cũng có thể tham khảo thêm tại http://www.rubikvietnam.com/forum/Thread-Cac-thuat-toan-moi-trong-BLD